Nadchodzące wydarzenia

Konferencja Naukowa „Gospodarka nawozowa i wyzwania wynikające z „Programu azotanowego” w Polsce w Chełmie 2019

Data rozpoczęcia: 2019-05-13
Data zakończenia: 2019-05-13
Miejscowość: Chełm
Organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa- Państwowy Instytut Badawczy
Województwo: lubelskie
Ulica i numer: Pocztowa 54

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa- Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza 13 maja 2019 roku na Konferencję Naukową „Gospodarka nawozowa i wyzwania wynikające z „Programu azotanowego” w Polsce, która odbędzie się w PWSZ w Chełmie.

Cele konferencji:  Stosowanie nawozów naturalnych i mineralnych stanowi podstawę produkcji roślinnej, ale równocześnie przyczynia się do negatywnego oddziaływania na środowisko. W kontekście regulacji krajowych (ustawa prawo wodne,  ustawa  o  nawozach  i  nawożeniu)  i  międzynarodowych  (ramowa  dyrektywa  wodna, dyrektywa azotanowa, konwencja helsińska),istotne znaczenie ma oddziaływanie nawożenia na jakość wód. W związku z powyższym istnieje potrzeba upowszechniania zasad racjonalnej gospodarki nawozowej, opartych  na  osiągnięciach  naukowych,  które  mają  na  celu  z  jednej  strony  optymalizację  warunków produkcji, a z drugiej zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska. Zmiany prawa w zakresie gospodarowania azotem jakie miały miejsce w roku 2018,wprowadziły szereg istotnych rozwiązań legislacyjnych, które mają wpływ  na  dotychczasowe  praktyki  w  nawożeniu  i  ochronie  rolniczej  przestrzeni  produkcyjnej  przed nadmierną  eutrofizacją.  Stawiają  one  liczne  wyzwania  przed  producentami  rolnymi  jak  i  służbami zajmującymi  się  obsługą  gospodarstw  rolnych.  W  roku  2019  zaczną  one  obowiązywać  większość gospodarstw  rolnych,  co  wymaga również prowadzenia szerokiej działalności informacyjnej w zakresie nowych wymogów dotyczących zarządzania azotem.

Konferencja dedykowana jest do nauczycieli i uczniów techników rolniczych, rolników, pracowników instytucji obsługujących rolnictwo.

W programie:

10.00 powitanie gości –JMRektor PWSZ dr hab. Arkadiusz Tofil, prof. PWSZ w Chełmie

10.15 –11.30 -referaty plenarne cz. I

1.Działalność  IUNG  PIB  w  Puławach  jako  wsparcie  racjonalnej,  innowacyjnej gospodarki nawozowej-prof. dr hab. Stanisław Krasowicz

2.Oddziaływanie azotu pochodzenia rolniczego na jakość wód i gospodarka nawozowa w Polsce –dr Agnieszka Rutkowska

3.Europejskie  strategie  w  ochronie  środowiska  przed  zanieczyszczeniem  azotem –dyrektywa  azotanowa,  konwencja helsińska, dyrektywa NEC, azotany w żywności -prof. dr hab. Wojciech Lipiński

dyskusja

11.30 –12.30 -sesja posterowa, przerwa kawowa

12.30 -14.00 -referaty plenarne cz. II

1.Program azotanowy –wyzwanie dla rolnictwa w Polsce -dr Tamara Jadczyszyn

2.Bezpieczne dla środowiska techniki aplikacji nawozów –dr hab. Stanisław Parafiniuk

3.Biostymulatory jako element nowoczesnego rolnictwa -dr hab. Anna Kocira

dyskusja

14.00 –14.15 zakończenie i podsumowanie konferencji

14.15 –lunch

Sesji plenarnej towarzyszyć będzie sesja posterowa. Materiały konferencyjne dla uczestników seminarium zawierać  będą  opracowania  z  wygłoszonych  referatów  oraz prezentowanych posterów.

Więcej informacji o konferencji znajduje się na stronie www.iung.pulawy.pl

KOMUNIKAT I