Nadchodzące wydarzenia

I Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Matagenomy różnych środowisk w Puławach 2016

Data rozpoczęcia: 2016-10-20
Data zakończenia: 2016-10-21
Miejscowość: Puławy
Organizator: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB, SGGW, Instytut Agrofizyki, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Województwo: lubelskie

Zakład Mikrobiologii Rolniczej – Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB, Zakład Biologii Mikroorganizmów – Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Rolnictwa i Biologii, Zakład Badań Systemu Gleba-Roślina –Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk oraz Katedra Biochemii i Chemii Środowiska – Instytut Biotechnologii zapraszają 20 -21 października 2016 roku na I Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Matagenomy różnych środowisk, które odbędzie się w Puławach.

Celem Sympozjum jest podsumowanie dotychczasowej wiedzy i przedstawienie najnowszych osiągnięć  w badaniach z zakresu metagenomiki, mikrobiologii, oddziaływań pomiędzy mikro-i makroorganizmami w różnych środowiskach  oraz ich  znaczenia  dla  rozwoju  rolnictwa  i  ochrony środowiska.  Podczas konferencji zostaną zaprezentowane oraz przedyskutowanie wyniki badań prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych, w tym także postęp w wykorzystaniu nowoczesnych metod badawczych, m.in. do identyfikacji mikroorganizmów przy użyciu technik biologii molekularnej i biotechnologii.

Ponadto, przedstawiona  zostanie dotychczasowa  wiedza na temat  zastosowania narzędzi metagenomiki najnowszej  generacji  do  analiz  m.in. próbek glebowych.

Narzędzia metagenomiki umożliwiają testowanie wszystkich populacji mikroorganizmów, występujących w danym środowisku, bez konieczności ich hodowli w laboratorium. Umożliwia to poznanie tych gatunków mikroorganizmów, które dotychczas były pomijane ze względu na brak możliwości hodowli w laboratorium.

Sympozjum  to  jest  pierwszym  w  Polsce wydarzeniem naukowym obejmującym wiedzę na temat kompleksowego rozpoznania bioróżnorodności mikroorganizmów w różnych środowiskach w Polsce.

Opłaty, program oraz więcej informacji o wydarzeniu znajduje się na stronie www.iung.pulawy.pl

KOMUNIKAT