Ziemia z państwowego zasobu trafia do obcokrajowców? Mamy aktualne dane

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
04-12-2022,10:00 Aktualizacja: 03-12-2022,19:22
A A A

Posłanka Katarzyna Osos (Koalicja Obywatelska) - w ramach interpelacji - zapytała ile hektarów nieruchomości gruntowych z ZWRSP zostało sprzedanych cudzoziemcom w latach 2016-2022.

"Celem ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, która weszła w życie w 2016 roku, miało być m.in. wstrzymanie sprzedaży nieruchomości gruntowych należących do Skarbu Państwa cudzoziemcom. Chcąc zobaczyć, czy wprowadzenie ww. zmian miało sens i czy zakładany cel udało się zrealizować. Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi" - czytamy w interpelacji.

Obrót nieruchomościami rolnymi, grunty rolne, raport GUS, nieruchmości rolne

Obrót nieruchomościami rolnymi. Jakie są średnie ceny i powierzchnie działek?

Główny Urząd Statystyczny w dokumencie "Obrót nieruchomościami w 2021 roku" podaje dane m.in. o transakcjach dotyczących gruntów rolnych, w tym także tych zabudowanych. Według informacji zgromadzonych przez...

Jak poinformował Rafał Romanowski, wiceminister rolnictwa - opierając się na danych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, który zarządza państwową ziemią - od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca br. sprzedano na rzecz cudzoziemców grunty z ZWRSP o powierzchni 372,79 ha - osobom fizycznym 9,73 ha, zaś prawnym 363,06 ha.

Najwięcej umów zawarto na nieruchomości w województwach lubuskim (27) i wielkopolskim (24). Natomiast jeśli chodzi o powierzchnię działek, najwięcej hektarów sprzedano w województwach wielkopolskim (92,69 ha) i opolskim (92,40 ha).

Należy przy tym podkreślić, że cudzoziemcem, zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, jest:

  • osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego
  • osoba prawna mająca siedzibę za granicą
  • nieposiadająca osobowości prawnej spółka osób wymienionych w punktach 1 i 2 powyżej, mająca siedzibę za granicą, utworzona zgodnie z ustawodawstwem państw obcych
  • osoba prawna i spółka handlowa nieposiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez osoby lub spółki wymienione w punktach 1, 2 i 3 powyżej

"Podkreślić ponadto należy, że z dniem 1 maja 2016 r. skończył się, obowiązujący od 2004 r., okres ochronny na zakup nieruchomości rolnych położonych na terytorium Polski przez określonych cudzoziemców. Oznacza to, że cudzoziemcy będący obywatelami lub przedsiębiorcami państw - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo Konfederacji Szwajcarskiej - mogą kupować w Polsce grunty rolne bez obowiązku uzyskania zezwolenia ministra spraw wewnętrznych i administracji" - wskazał wiceminister Romanowski.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu