Wstrząsające wyniki badania. Nastroje rolników najgorsze od ponad 20 lat

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
23-06-2022,8:05 Aktualizacja: 24-06-2022,11:51
A A A

Ponad 2 tysiące gospodarstw wzięli pod lupę eksperci z Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w ramach najnowszej, obejmującej drugi kwartał br., edycji badania koniunktury w rolnictwie. Wniosek jest jednoznaczny - w branży trwa dekoniunktura.

Po raz trzeci z rzędu wartość wskaźnika koniunktury rolnej IRG SGH (IRGAGR) obniżyła się. Co prawda tym razem zaledwie o 0,5 pkt, zwykle jednak w drugim kwartale roku, pomijając epizody kryzysowe jak w 2008 r. (światowy kryzys finansowy i gospodarczy) czy w 2020 r. (kryzys COVID-19), obserwowano sezonowe ożywienie w rolnictwie, wyrażające się wzrostem wartości wskaźnika koniunktury.

długi branży rolno-spożywczej, Adam Łącki, Krajowy Rejestr Długów

Branża rolno-spożywcza mniej zadłużona. Ale liczby wciąż przerażają

Zaległości sektora rolno-spożywczego wobec wierzycieli to 775 mln zł. To o 14 proc. mniej niż w 2020 r. - wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Z największymi długami borykają się gospodarstwa z działalnością mieszaną: uprawą roli...

"Spadek wartości IRGAGR w bieżącym kwartale należy więc uznać za skutek oddziaływania czynników kryzysowych, trawiących sektor. Obecna wartość wskaźnika, -23,7 pkt., jest najniższa od I kwartału 2009 r., niższa niż rok temu o 17,8 pkt., niższa od wieloletniej średniej o 13,9 pkt. i niższa od przeciętnej w drugim kwartale o 23,3 pkt." - czytamy w zestawieniu opublikowanym przez IRG SGH.

Według autorów, spadek wartości wskaźnika koniunktury jest rezultatem pogłębiania się pesymizmu rolników. Wartość wskaźnika zaufania (jedna z dwóch składowych)  jest niższa niż w I kwartale o 4,7 pkt., a od wartości sprzed roku aż o 34,2 pkt.

"Poziom nastrojów w rolnictwie jest najniższy od IV kwartału 1999 r. Niemal 90 proc. gospodarstw rolnych ocenia swoje perspektywy ekonomiczne negatywnie. Na nastroje wpływa przede wszystkim wzrost kosztów produkcji rolnej, utrzymania gospodarstwa i trudności ze zbytem niektórych produktów rolnych po zadowalającej cenie. Oceny bieżącej sytuacji finansowej, formułowane przez uczestników badania, są najgorsze od lat 90." - brzmią wnioski naukowców.

dochody gospodarstw domowych rolników, raport GUS, gospodarstwo rolne

Gospodarstwa domowe rolników w liczbach. Dochody i wydatki mogą zdziwić

Rolnictwo przynosi średnio 70 proc. dochodów gospodarstw domowych rolników. Domostwa gospodarzy charakteryzują ponadto najniższe przeciętne wydatki na osobę oraz największa średnia kwota nadwyżki dochodu nad wydatkami. Główny...

Kondycja gospodarstw ma konsekwencje w postaci zmniejszenia wydatków na zakup obrotowych środków produkcji: pasz, nawozów i środków ochrony roślin oraz nakładów na inwestycje w rozbudowę majątku produkcyjnego. Te dane osiągnęły najniższe lub bliskie najniższym poziomy w historii badania koniunktury rolnej przez IRG SGH.

Rekordowo niska jest według badaczy również skłonność do zaciągania kredytów na finansowanie produkcji. Tutaj główną przyczyną jest wzrost stóp procentowych.

"Obecne wartości wszystkich podstawowych wskaźników jakościowych wskazują, że mamy do czynienia z kryzysem w polskim rolnictwie o skali zbliżonej do kryzysu z lat 2008/2009. Choć rolnicy spodziewają się wzrostu dochodów w kolejnym kwartale, ich oceny rozwoju sytuacji w najbliższej przyszłości są ponure" - podkreślono w informacji IRG SGH po badaniu przeprowadzonym w kwietniu i maju na próbie 2026 gospodarstw rolnych.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement