Wodociągi i kanalizacja w liczbach. Ile przybyło sieci na wsi?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
29-06-2021,10:30 Aktualizacja: 29-06-2021,10:34
A A A

Blisko 60 proc. sieci kanalizacyjnej w Polsce oraz blisko 80 proc. sieci wodociągowej znajduje się na obszarach wiejskich. Ale to w miastach odnotowano większy wzrost zużycia wody.

W zestawieniu pt. "Infrastruktura komunalna w 2020 r." Główny Urząd Statystyczny podaje, że w ub.r. sieć kanalizacyjna w Polsce osiągnęła długość 169,8 tys. km, zaś liczba przyłączy do budynków mieszkalnych 3,6 mln sztuk.

gminy popegeerowskie, PGR, wsparcie dla wsi, Paweł Szefernaker, MSWiA

Rząd podzielił pieniądze dla gmin popegeerowskich. Kto, ile dostanie?

594 inwestycje zostaną dofinansowane w ramach programu wsparcia dla gmin popegeerowskich - poinformował Paweł Szefernaker, pełnomocnik rządu ds. współpracy z samorządem, wiceszef MSWiA. Nabór wniosków o wsparcie z programu dla...

Przez rok długość wybudowanej lub przebudowanej sieci kanalizacyjnej zwiększyła się o ok. 4,7 tys. km (o 2,9 proc.), przy jednoczesnym wzroście liczby przyłączy o prawie 109 tys. szt. (o 3,1 proc.).

"Na obszarach wiejskich znajdowało się 59,7 proc. sieci kanalizacyjnej oraz 46,4 proc. wszystkich przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych. W porównaniu z rokiem poprzednim długość sieci wzrosła tam o 3,4 tys. km (o 3,5 proc.), a liczba przyłączy o prawie 70 tys. szt. (o 4,4 proc.). W analogicznym okresie w miastach wybudowano 1,3 tys. km sieci (wzrost o 2 proc.) i zainstalowano ponad 39 tys. szt. przyłączy (wzrost o 2,1 proc.)" - wylicza GUS.

Na koniec 2020 r. odsetek budynków mieszkalnych podłączonych do sieci kanalizacyjnej wyniósł 51,8 proc. i w porównaniu do 2019 r. był wyższy o 0,6 p.proc. W miastach do sieci kanalizacyjnej podłączonych było 75,3 proc. budynków mieszkalnych, natomiast na obszarach wiejskich - 37,7 proc.

Ilość ścieków odprowadzonych od gospodarstw domowych siecią kanalizacyjną w 2020 r. wyniosła 1002,6 hm sześc.(w miastach - 869,6 hm sześc., a na obszarach wiejskich - 133 hm sześc.) i wzrosła w porównaniu z 2019 r. o 23,1 hm sześc. (odpowiednio o 17,2 i 5,8).

szczepienia przeciw COVID-19, pandemia koronawirusa, konkurs na Najbardziej Odporną Gminę, konkurs Gmina na Medal

Mobilizacja w gminach. Na szczepieniach można sporo zyskać

W celu promocji szczepień rząd uruchamia konkurs na Najbardziej Odporną Gminę, a także konkurs Gmina na Medal wyróżniający poziom zaszczepienia mieszkańców. W ramach kampanii profrekwencyjnej rząd angażuje gminy w całej Polsce,...

Jeśli chodzi o przydomowe systemy do odprowadzania ścieków, na koniec 2020 r. ich liczba wyniosła 2427,8 tys. szt., z czego 87,8 proc. (2132,3 tys. szt.) przypadło na zbiorniki bezodpływowe, a 12,2 proc. (295,4 tys. szt.) na przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Ilość nieczystości ciekłych (ścieków bytowych) odebranych ze zbiorników bezodpływowych w ciągu 2020 r. wyniosła 40,9 dam sześc., z czego w miastach 8,9 dam sześc. (21,7 proc. ilości ogółem) a na obszarach wiejskich 32 dam sześc. (78,3 proc.).

Długość sieci wodociągowej rozdzielczej w 2020 r. wyniosła 313,4 tys. km, a liczba przyłączy prawie 5,9 mln sztuk. W porównaniu z 2019 r. długość wybudowanej lub przebudowanej sieci wodociągowej zwiększyła się o 2,5 tys. km (o 0,8 proc.), jednocześnie nastąpił wzrost liczby przyłączy do budynków mieszkalnych o 113,7 tys. sztuk (o 2 proc.)

"Około 77 proc. długości sieci wodociągowej rozdzielczej oraz 62 proc. przyłączy do budynków mieszkalnych zlokalizowanych było na terenach wiejskich. W porównaniu z rokiem poprzednim długość sieci wodociągowej na terenach wiejskich wzrosła o 1,8 tys. km (o 0,7 proc.) i wyniosła 241,4 tys. km, zaś liczba przyłączy - o 73,3 tys. sztuk (o 2 proc.). W miastach natomiast przybyło ponad 0,7 tys. km nowej sieci (wzrost o 1 proc.) i jej długość wyniosła 72 tys. km, zaś liczba przyłączy wzrosła o 40,5 tys. sztuk (o 1,8 proc.)" - wskazuje GUS.

Jak dalej wylicza, w 2020 r. zużycie wody przez gospodarstwa domowe wyniosło 1299,9 hm sześc. i w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększyło się o 7,7 hm sześc. (o 0,6 proc.), zaś przeciętne zużycie wody przez gospodarstwa domowe przypadające na 1 mieszkańca wyniosło 33,9 m sześc. (+0,2 m sześc.).

Na obszarach wiejskich zużycie wody na jednego mieszkańca wzrosło o 0,1 m sześc., a w miastach odnotowano wzrost o 0,3 m sześc.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj