Wielu rolników drży o przyszłość swoich gospodarstw

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
01-04-2019,14:35 Aktualizacja: 01-04-2019,14:45
A A A

Rolnicy widzą w czarnych barwach zmiany, jakie miały miejsce w drugim półroczu ub.r. i prognozy na pierwsze półrocze br. - wynika z badania koniunktury w gospodarstwach przeprowadzonego przez GUS.

W ostatnich sześciu miesiącach 2018 roku gospodarze mniej pesymistycznie w porównaniu do poprzedniej edycji badania ocenili ogólną sytuację prowadzonych przez gospodarstw, opłacalność produkcji czy zapotrzebowania na produkty.

koniunktura w rolnictwie, gospodartwa rolne, gus, rozwój gospodarstw, opłacalność produkcji rolnej

Pesymizm wśród rolników. Niekorzystnie oceniają koniunkturę

W ocenie rolników zmiany koniunktury w gospodarstwach rolnych w drugim półroczu 2017 roku były niekorzystne. W ich opinii pesymistyczne są prognozy na pierwsze półrocze 2018 r. - poinformował GUS. Jednocześnie opinie...

"Wśród gospodarstw ukierunkowanych na produkcję roślinną, najmniej pesymistyczne opinie wyrażali rolnicy prowadzący uprawy ziemniaków i warzyw gruntowych. Wśród gospodarstw specjalizujących się w produkcji zwierzęcej najmniej pesymistyczni byli rolnicy prowadzący chów bydła mlecznego. Najwięcej negatywnych opinii wyrażali producenci prowadzący plantacje drzew i krzewów owocowych, a także hodowcy świń" - zaznacza Główny Urząd Statystyczny.

Pytani o bieżącą sytuację w gospodarstwach (w grudniu), rolnicy w zdecydowanej większości (ponad 79 proc. - o 18 proc. więcej niż w czerwcu 2018 r.) uznało ją jako normalną jak na tę porę roku lub dobrą. Zmniejszyła się przewaga opinii o złej sytuacji gospodarstw nad opiniami przeciwnymi z 31,6 do 12,1 p. proc.

"Analogicznie jak w poprzedniej edycji badania, rolnicy negatywnie ocenili bieżącą (grudzień 2018 r.) opłacalność produkcji rolniczej. Jednak saldo odpowiedzi poprawiło się i wynosiło minus 14,2 p. proc. w grudniu 2018 r. wobec minus 21,6 p. proc. w czerwcu 2018 r." - stwierdza GUS.

koniunktura, koniunktura w rolnictwie, Szkoła Główna Handlowa, wskaźnik koniunktury, optymizm wśród rolników

Koniunktura w rolnictwie pogorszyła się. Drugi kwartał z rzędu

Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH (IRGAGR) obniżyła się z +4,5 pkt. do -3,1 pkt., czyli o 7,6 pkt. - wynika z badania Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej. "Spadek wartości IRGAGR jest głównie skutkiem...

W tym aspekcie również najmniej pesymistyczni byli użytkownicy gospodarstw ukierunkowanych na produkcję zwierzęcą, a najbardziej użytkownicy gospodarstw wielokierunkowych.

Opinie optymistyczne wyrażali użytkownicy gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 30 ha użytków rolnych, rolnicy specjalizujący się w chowie bydła mlecznego oraz drobiu nieśnego.

Pozytywne opinie o opłacalności produkcji rolniczej przeważały również u gospodarzy ukierunkowanych na uprawy warzyw gruntowych, ziemniaków i roślin przemysłowych. Wciąż natomiast utrzymywały się bardzo negatywne oceny opłacalności produkcji u rolników prowadzących plantacje drzew i krzewów owocowych oraz hodowców świń.

Wyrażane w końcówce ubiegłego roku prognozy odnośnie zarówno sytuacji ogólnej gospodarstw rolnych, opłacalności produkcji rolniczej, jak i popytu na wytwarzane produkty rolne były niekorzystne. Ale i tak były bardziej optymistyczne w porównaniu do poprzedniej edycji badania.

"Najbardziej o swoją przyszłość obawiają się użytkownicy gospodarstw prowadzących uprawy drzew i krzewów owocowych oraz hodowcy świń i drobiu rzeźnego. Z drugiej strony najwięcej optymistycznych opinii wyrażali rolnicy specjalizujący się w uprawach rzepaku i rzepiku, uprawach ziemniaków i warzyw gruntowych. Wśród gospodarstw nastawionych na produkcję zwierzęcą, najbardziej optymistycznie nastawieni byli rolnicy specjalizujący się w chowie bydła rzeźnego i drobiu nieśnego" - wskazuje GUS.

Podobnie jak w poprzednich latach rolnicy jako najważniejszy czynnik sprzyjający rozwojowi gospodarstw uznali dopłaty unijne, a jako bariery: niskie ceny w skupach, wysokie ceny środków produkcji oraz niekorzystne warunki atmosferyczne.
 

Poleć
Udostępnij