W lasach będą gromadzić wodę

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
02-11-2016,12:15 Aktualizacja: 02-11-2016,12:57
A A A

Do 2022 roku w lasach mają być zrealizowane projekty retencyjny i przeciwpowodziowy, a do 2019 r. projekt pożarowy. Podpisano właśnie odpowiednie umowy w tej sprawie.

Stronami zawartego porozumienia są: Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (jako instytucja wdrażająca).

Pierwszy z projektów ("nizinny") dotyczy retencji i jest bardzo ważny w kontekście niedoborów wody, jakie występują w drzewostanach. "Jego celem jest zatrzymanie jak największej objętości wody w lasach celem odtwarzania naturalnych mokradeł, torfowisk i zachowania odpowiednich ekosystemów. Odbywa się to przez realizację od zastawek zmieniających kierunki naturalnych cieków, poprzez przepławki dla ryb, aż do budowy naturalnych lub sztucznych zbiorników wodnych o pojemnościach nawet kilku tys. m sześc." - wskazuje NFOŚiGW.

lasy państwowe, pgnig, konrad tomaszewski, dochody lasów państwowych

Lasy Państwowe chcą w tym roku sporo zarobić

Wynik finansowy za 2016 r. powinien ukształtować się na podobnym poziomie co w ubiegłym roku i wynieść ponad 400 mln zł - ocenił Konrad Tomaszewski, szef Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski. Firma wyda na inwestycje ponad 600 mln zł....

Zadania będą wykonywane na terenach regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych: w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Krośnie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Pile, Poznaniu, Radomiu, Szczecinie, Szczecinku, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze.

Projekt ma zakończyć się w 2022 roku, przy osiągnięciu następujących wskaźników: liczba obiektów - 1181 szt., objętość retencjonowanej wody - 2100000 m sześc., pojemność zbiorników do retencjonowanej wody - 3300000 m sześc.

Z wodą związany jest też drugi projekt ("górski"), w którym chodzi jednak przede wszystkim o zabezpieczenia przeciwpowodziowe. "Przez realizację szlaków zrywkowych, narzutów kamiennych, wodopustów, itd. będzie podjęta próba zredukowania i ukierunkowania mas wody czy lawin tak, aby nie niszczyły lasów. Niezależnie od tego będą również budowane zbiorniki retencyjne" - wyjaśnia fundusz.
lasy państwowe, pgnig, emisja co2, waldemar wójcik, konrad tomaszewski

Lasy Państwowe będą współpracować z PGNiG. W sprawie wchłaniania CO2

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz Lasy Państwowe podpisały list intencyjny odnośnie rozwoju projektu badawczego zwiększenia wchłaniania CO2 przez kompleksy leśne.. - Inicjatywa Lasów Państwowych jest zgodna z porozumieniem...

Takie przedsięwzięcia mają być realizowane na obszarach podległych RDLP Katowice, Kraków, Wrocław i Krosno, a ich zakończenie przewidziano na 2022 rok. Założono osiągnięcie następujących rezultatów: liczba obiektów - 1086 szt., objętość retencjonowanej wody - 400000 m sześc., pojemność retencjonowanej wody - 890000 m sześc.

W 2019 roku ma natomiast zostać sfinalizowany projekt "pożarowy". W jego ramach m.in. powstaną obiekty służące do wykrywania pożarów w lasach.

"Budowane będą dostrzegalnie przeciwpożarowe, stacje meteo, zakupione zostanie wyposażenie punktów dyspozycyjno-alarmowych oraz aut patrolowo-gaśniczych. Projekt będzie realizowany na terenie całej Polski, a jego efektem będzie uzyskanie wskaźnika liczby urządzeń dla celów ochrony lasów przed pożarami w wysokości 208 sztuk" - podaje NFOŚiGW.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE