Upadki to plaga w rolnictwie. KRUS będzie z nią walczyć

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
22-02-2018,8:55 Aktualizacja: 22-02-2018,9:10
A A A

12 rolników straciło życie w ubiegłym roku w wyniku zdarzeń zakwalifikowanych do kategorii "upadki osób". W tym zakresie wypłacono też aż 6 653 z 13 250 przyznanych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jednorazowych odszkodowań za wypadki przy pracy.

Wśród zdarzeń z grupy "upadek osób" w 2017 roku najczęściej odnotowywano:

  • upadki na nawierzchni podwórzy, pól, ciągów komunikacyjnych (42,5 proc.)
  • upadki z wysokości, tj. drabin, schodów, podestów, strychów, poddaszy, drzew (24,7 proc.)
  • upadki na nawierzchni w pomieszczeniach inwentarsko-gospodarczych (14,1 proc.)
  • upadki z ciągników, przyczep i maszyn rolniczych (13,1 proc.)

wypadki w rolnictwie, odszkodowanie, pieniądze, wypadek w gospodarstwie

Odszkodowania za wypadki w rolnictwie będą wyższe

Z 700 do 809 zł ma wzrosnąć jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Przewiduje to nowelizowane rozporządzenie ministra...

"Wypadki przy pracy nie są dziełem przypadku, ani też nie są nieuniknione. Spowodowane są skumulowaniem nieprawidłowości w środowisku pracy" - przekonuje KRUS. Z analiz kasy wynika, że do upadków dochodziło głównie wskutek:

  • złego stanu nawierzchni podwórzy (nierówne, śliskie, grząskie) - 33 proc.
  • nieużywania odpowiedniego obuwia roboczego - 10,3 proc.
  • niedostatecznej koncentracji uwagi na wykonywanej czynności - 6,4 proc.
  • wad konstrukcyjnych budynków, schodów i stanowisk zwierząt, niezabezpieczonych otworów zrzutowych i kanałów gnojowych, progów w otworach drzwiowych, różnic poziomów powierzchni - 5,1 proc.
  • nieprawidłowego sposobu wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych, przyczep i wozów - 5 proc.
  • niekorzystania lub nieprawidłowego sposobu wchodzenia i schodzenia z drabin, podestów i rusztowań podczas pracy na wysokości - 4,4 proc.

Grupowe ubezpieczenie NNW dzieci, ubezpieczenie dzieci od nieszczęśliwych wypadków, krus

Rolnicy mogą ubezpieczyć dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków

Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników zawarł z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych umowę grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych...

"Większości wypadków przy pracy można zapobiec, jeśli zostaną wcześniej podjęte odpowiednie działania prewencyjne. Warto pamiętać, że poprawa bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym nie zawsze wiąże się z koniecznością angażowania dużych środków finansowych. Bardzo często wystarczy świadomość zagrożeń występujących w gospodarstwie oraz konsekwentne ich eliminowanie. Bezpieczeństwo jest bezcenną wartością i integralnym elementem dobrze prowadzonego gospodarstwa" - przekonuje KRUS.

To zapowiedź kampanii "Upadek to nie przypadek", w ramach której w 2018 r. odbędą się tradycyjne konkursy, liczne spotkania, szkolenia bhp dla rolników, pogadanki prewencyjne w szkołach.

Zostaną także zorganizowane stoiska informacyjne podczas konferencji, targów i innych imprez dla rolników odbywających się w całej Polsce. A wszystko po to, by "wpłynąć na zmianę świadomości i postaw rolników w zakresie zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym".

Przy okazji KRUS zachęca rolników do przeprowadzania w gospodarstwach ocen ryzyka wypadków z grupy "upadek osób" w oparciu o listę kontrolną.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj