W MKiŚ powołano specjalny zespół ds. ochrony drzew i krzewów

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
11-07-2024,8:50 Aktualizacja: 11-07-2024,9:00
A A A

Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało w środę o utworzeniu specjalnego zespołu, który ma zaproponować przepisy chroniące zieleń przed nadmierną i nieuzasadnioną wycinką lub zniszczeniem.

Zespół ds. ochrony drzew i krzewów opracuje narzędzia prawne, które pozwolą skutecznie chronić zieleń przed nieuzasadnioną wycinką lub jej zniszczeniem – w tym m.in. w sytuacji prowadzenia inwestycji w jej otoczeniu - podał resort.

Według ministerstwa, zespół przeanalizuje i uporządkuje także propozycje zmian legislacyjnych, zgłaszane przez różne grupy społeczne, oraz przygotuje założenia do rozporządzenia, które będzie określało metody wykonywania prac w obrębie korzeni, pnia, korony drzewa lub w obrębie korzeni, pędów krzewu.

mkiś, dorożała, drewno, drewno energetyczne

Dorożała: liczę, że we wrześniu w życie wejdą przepisy dotyczące drewna energetycznego

Wiceminister klimatu Mikołaj Dorożała wyraził nadzieję, że najpóźniej we wrześniu zacznie obowiązywać rozporządzenie określające definicję drewna energetycznego. W rozmowie z PAP wskazał, że dzięki nowym rozwiązaniom do przemysłu trafi...

Zespół ma się skupić na: definicji drzewa, jego uszkodzenia i zniszczenia; wysokości i sposobie naliczania kar administracyjnych za uszkodzenie lub zniszczenie drzewa; kryteriach wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów; regulacjach w zakresie nasadzeń zastępczych, kompensacji strat spowodowanych przez wycinkę drzew; działaniach na rzecz zachowania istniejących drzew i krzewów w procesie inwestycyjnym; zasadach informowania o planowanym usunięciu drzewa lub krzewu.

Przeanalizowane zostaną także zasady ochrony zieleni w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Rewizji będą podlegały też przepisy regulujące ochronę drzew i krzewów na obszarach wpisanych do rejestru zabytków i na terenach cmentarnych - podkreśliło ministerstwo.

W efekcie, według MKiŚ, wypracowane przez zespół przepisy będą wpływały przede wszystkim na: większą ochronę zielonego środowiska miejskiego, trwałe wzmocnienie ochrony istniejącej zieleni, redukcję miejskiej wyspy ciepła, a także niwelowanie zjawiska lokalnych podtopień poprzez rozwój zielonej retencji, zahamowanie postępującej utraty różnorodności biologicznej oraz zapewnienie właściwego schronienia dla ptaków.

Poleć
Udostępnij