Sejmowe komisje ustaliły: projekt ustawy o ochronie odbiorców energii ma objąć rolników oraz małe i średnie firmy

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
07-12-2023,9:05 Aktualizacja: 07-12-2023,9:10
A A A

Sejmowe komisje uzgodniły w środę, że w drugim czytaniu poselskiego projektu ustawy o ochronie odbiorców energii zgłoszona zostanie poprawka, która obejmie małe i średnie przedsiębiorstwa oraz rolników indywidualnych ochroną przed wzrostem cen energii elektrycznej.

Komisje energii, klimatu i aktywów oraz finansów publicznych przyjęły po pierwszym czytaniu zgłoszony przez posłów Polski 2050-TD i KO projekt, zakładający przedłużenie do połowy 2024 r. zamrożenia cen energii dla określonych grup odbiorców.

Rolnicy w ustawie, wiatraki wypadają

W trakcie posiedzenia komisji poseł PSL-TD Jacek Tomczak przedstawił poprawkę, zakładającą objęcie przez pierwszą połowę 2024 r. małe i średnie przedsiębiorstwa oraz rolników indywidualnych maksymalną ceną energii elektrycznej w wysokości 693 zł za MWh, analogicznie jak w 2023 r. Po uzgodnieniach na posiedzeniu komisji ustalono, że poprawka tej treści zostanie zgłoszona w czasie drugiego czytania projektu, które zaplanowane jest na czwartek. Poselski projekt, nad którym pracowały komisje pomija na razie te grupy odbiorców.

Poselski projekt, który wcześniej został przesłany do dalszych prac nie zawiera już przepisów dotyczących farm wiatrowych oraz przywrócenia obliga giełdowego na sprzedaż energii elektrycznej. Zapisy te zostały usunięte z projektu autopoprawką, którą autorzy przedłożyli przed pierwszym czytaniem na posiedzeniu plenarnym.

mrirw, wiceminister, kowalski, projekt, ustawa, ceny energii, mrożenie cen, wiatraki, ustawa wiatrakowa

Resort rolnictwa chce opinii organizacji rolniczych o ustawie dotyczącej cen energii i wiatraków

Do 158 organizacji i związków rolniczych zostało skierowane wystąpienie dotyczące poselskiego projektu ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła - z prośbą o przeanalizowanie go i...

Źródłem finansowania  fundusz "covidowy"

Jak oceniał na posiedzeniu komisji poseł KO Krzysztof Gadowski, objęcie ceną maksymalną energii elektrycznej kolejnych odbiorców nie powinno generować dodatkowych kosztów, ponieważ ceny rynkowe spadły już do poziomów zbliżonych do cen maksymalnych.

Poselski projekt zakłada przedłużenie do połowy 2024 r. maksymalnych cen energii dla gospodarstw domowych na poziomie 412 zł za MWh netto do obecnego poziomu limitu zużycia, pomniejszonego o 50 proc., ponieważ przepisy mają obowiązywać przez pół roku. Powyżej limitu zachowana ma być stawka 693 zł za MWh, jako cenę maksymalną. Płacić ją mają także samorządy i podmioty użyteczności publicznej.

Projekt utrzymuje obecne rozwiązania dotyczące ograniczenia cen gazu i ciepła. Jako źródło finansowania wskazano Fundusz COVID-19, który będzie zasilany z odpisu gazowego, który trafia na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny za 2022 r. oraz innymi środkami. Projekt przewiduje wprowadzenie konieczność przekazywania odpisu gazowego na Fundusz wstecznie za rok 2022.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu