Płody rolne z Ukrainy problemem dla polskich rolników

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
19-06-2016,11:00 Aktualizacja: 18-06-2016,20:37
A A A
Rolniczy samorząd wystąpił do ministra rolnictwa o monitorowanie importu płodów od naszego wschodniego sąsiada. Władze KRIR przekonują, że to spory problem dla naszych gospodarzy.
 
To tylko jedno z wystąpień Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych do władz resortu w ostatnich dniach, będących pokłosiem skarg i wniosków rolników, które padły podczas IV Posiedzenia KRIR V Kadencji.
 
Przedstawiciele rolniczego samorządu uważają, że bezcłowy import ukraińskich płodów rolnych stał się sporym problemem dla naszych gospodarzy. 

ustawa, samorząd rolniczy, izby rolnicze, KRIR, Wiktor Szmulewicz, Kukuiz'15

KRIR nie chce zmian w ustawie o samorządzie rolniczym

Krajowa Rady Izb Rolniczych przekazała do ministra rolnictwa stanowisko w spawie poselskiego (Kukiz'15) projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw. W związku z wniesieniem do marszałka Sejmu przez...
"Niemożliwym jest w chwili obecnej, aby otrzymać rzetelne informacje urzędowe o skali tego importu, szczególnie zbóż paszowych, które nie są objęte ścisłą kontrolą graniczną, a podlegają jedynie wyrywkowej kontroli fitosanitarnej i są objęte Planem Urzędowej Kontroli Pasz. Rosnący import z Ukrainy rodzi poważnie problemy ze zbytem płodów rolnych przez polskich rolników" - przekonują Izby.
 
Domagają się od Krzysztofa Jurgiela, ministra rolnictwa monitorowania dostaw pod względem ilości i jakości oraz o wzmożone kontrole przez podległe inspekcje.
 
Do szefa resortu trafiła też prośba o wyjaśnienia w sprawie obniżenia stawek płatności za zalesienie gruntów rolnych (nabór wniosków w ramach działania "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" trwa do 1 sierpnia).

klimatyczny bilans wodny, stacje meteorologiczne, susza rolnicza

MRiRW odpowiada KRIR: stacje meteorologiczne słono kosztują

Zakup oraz instalacja jednej profesjonalnej automatycznej stacji meteorologicznej to wydatek około 50.000 zł - podaje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W uwagach do projektu rozporządzenia szefa resortu w sprawie wartości klimatycznego bilansu...
"Rolnicy, którzy zdecydowali się na zalesienie swoich gruntów i złożyli w ARiMR wnioski, akceptowali określone warunki. Obecnie (wysokość premii zalesieniowej) jest inna. Obniżenie wysokości premii jest przyczyną dużego niezadowolenia rolników, którzy zdecydowali się na zalesienie" - przekonuje KRIR.
 
Zarząd zwrócił się też do ministerstwa o uwzględnienie w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 możliwości dofinansowania w ramach "Modernizacji gospodarstw rolnych" nawodnień i grodzeń pól.
 
Natomiast na biurko ministra finansów miała trafić prośba o wprowadzenie zmian w art. 12 ustawy o podatku rolnym, czyli zwolnienie z opłaty gruntów objętych w trwałe zagospodarowanie na podstawie umowy dzierżawy od osoby fizycznej. 
 
Obowiązujące przepisy dopuszczają możliwość zwolnienia z podatku rolnego gruntów, objętych w trwałe zagospodarowanie, przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha. Ale tylko, gdy w grę wchodzi ziemia państwowa...
Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE