Piractwo rolne? Tysiące hektarów nadal w bezumownym użytkowaniu

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
22-12-2022,8:05 Aktualizacja: 22-12-2022,8:07
A A A

Ponad 7 tysięcy hektarów ziemi z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP) pozostaje w bezumownym użytkowaniu - poinformował resort rolnictwa w odpowiedzi na wystąpienie poselskie.

"Pomimo braku dostępnych danych o problemie bezumownego użytkowania gruntów z ZWRSP, do biur poselskich docierają informacje o nieuprawnionym wykorzystywaniu państwowych gruntów, w przeszłości nazywanym również piractwem rolnym" - napisali w interpelacji posłowie Koalicji Obywatelskiej.

czynsz dzierżawny za państwową ziemię, KOWR, Lubelska Izba Rolnicza, podatek rolny, ceny kwintala żyta

Czynsze dzierżawne za ziemię rosną. Jest pomysł, jak je ustabilizować

Lubelski samorząd rolniczy przedstawił koncepcję ustabilizowania wysokości czynszów dzierżawnych za państwową ziemię. Jego zdaniem potrzebna jest zmiana w sposobie naliczania należności. W stanowisku Walnego Zgromadzenia Lubelskiej Izby...

Z odpowiedzi ministerstwa, w oparciu o dane Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, można się dowiedzieć, że w bezumownym użytkowaniu było: w 2016 r. - 9 695 ha, 2017 r. - 12 697 ha, 2018 r. - 25 940 ha, 2019 r. - 17 256 ha, 2020 r. - 11 074 ha, 2021 r. - 8 131 ha.

Według stanu na 31 października 2022 r. w bezumownym użytkowaniu znajdowało się 7 104 ha gruntów ZWRSP, z czego 6 579 ha stanowiły te, które nie zostały wydane po zakończeniu umów dzierżawy przez byłych dzierżawców, a 525 ha zajęte przez "osoby trzecie".

Łączna wysokość wymagalnych należności z tytułu bezumownego użytkowania nieruchomości ZWRSP na 31 października 2022 r. wynosi 758.812,68 tys. zł, w tym:

  • należności od dotychczasowych dzierżawców wynoszą 698.549,90 tys. zł
  • należności od "osób trzecich", z uwagi na ich samowolne wejście na grunt, wynoszą 60.262,78 tys. zł

ziemia, grunt, kowr

Wyłączenia "30" nadal budzą emocje

W latach 2023-2026 wygasają 144 umowy z dzierżawcami, którzy nie wyrazili zgody na wyłączenie 30% powierzchni. Łącznie powróci 96 tys. ha do Zasobu WRSP pochodzących z tego typu umów. Zostaną one ponownie rozdysponowane....

Czy bezumowni użytkownicy starali się o dopłaty bezpośrednie? Resort wskazuje w odpowiedzi, że płatność bezpośrednia i uzupełniająca płatność podstawowa do działki rolnej będącej własnością Skarbu Państwa, państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowej osoby prawnej przysługują rolnikowi, który na dzień 31 maja danego roku ma do działki tytuł prawny.

Z przepisu wynika zatem, że bezumownym użytkownikom nieruchomości wchodzących w skład ZWRSP ww. płatności nie przysługują.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała ministerstwu dane dotyczące łącznej powierzchni gruntów zadeklarowanych do płatności bezpośrednich w latach 2016-2021, które znajdowały się w rejestrze ZWRSP, lecz według stanu na dzień 31 maja danego roku nie zostały zawarte względem nich umowy dzierżawy oraz dane dotyczące szacunkowych kwot dopłat bezpośrednich, jakie mogłyby zostać do nich przyznane, gdyby wnioskodawca posiadał do tych gruntów tytuł prawny. Szacunkowe kwoty sięgają od 9 do 12 mln zł rocznie.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu