Oczyszczone ścieki dla rolnictwa. Będą nowe przepisy

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
06-12-2019,12:30 Aktualizacja: 06-12-2019,12:35
A A A

Komisja Europejska przyjęła wstępne porozumienie w sprawie minimalnych wymogów dotyczących ponownego wykorzystania wody w rolnictwie. A dokładnie chodzi o wykorzystanie oczyszczonych ścieków komunalnych do nawadniania upraw.

Takie praktyki obecnie stosuje się w niewielu państwach UE. Zaproponowane przez KE już w maju 2018 r. przepisy mają je ułatwić, by w efekcie zapewnić rolnikom bardziej przewidywalne dostawy czystej wody i pomóc im w przystosowaniu się do zmiany klimatu i łagodzenia jej skutków.

budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych, kanalizacja, przydomowa oczyszczalnia ścieków

42 mln zł na kanalizację i przydomowe oczyszczalnie ścieków

Zarząd województwa kujawsko-pomorskiego ogłosił kolejny nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, w którym rozdysponujemy wsparcie na inwestycje z zakresu...

Jednocześnie ustanowienie minimalnych wymogów dotyczące jakości wody (oczyszczonych ścieków) zagwarantuje bezpieczeństwo dla konsumentów.

"Takie zharmonizowane podejście umożliwi również sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego produktów rolnych i stworzy nowe możliwości biznesowe dla operatorów i dostawców technologii" - czytamy w komunikacie KE.

Cytowany w nim Virginijus Sinkevičius, unijny komisarz ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa podkreśla, że wykorzystanie odzyskanej wody w sektorze rolnictwa może odegrać ważną rolę w radzeniu sobie z deficytem wody i suszą.

"Na mocy nowych przepisów ścieki komunalne, które zostały już poddane określonym procesom oczyszczania zgodnie z przepisami dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, zostaną poddane dalszemu oczyszczaniu w celu spełnienia nowych minimalnych parametrów jakościowych, a tym samym będą się nadawać do wykorzystania w rolnictwie" - wyjaśnia KE.

Przyjęte przez Komisję wstępne porozumienie musi zostać teraz formalnie przyjęte przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej. Następnie w formie rozporządzenia zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE i wejdzie w życie 20 dni później.
 

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!