Kukiz'15: umożliwić rolnikom sprzedaż żywności

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
05-04-2016,9:00 Aktualizacja: 05-04-2016,11:11
A A A

Trzeba umożliwić rolnikom sprzedaż żywności wytwarzanej przez nich, gdyż jest ona znacznie zdrowsza niż wytwarzana przemysłowo - przekonywał Jarosław Sachajko (Kukiz'15), szef sejmowej komisji rolnictwa. Jego klub złożył projekt ustawy w tej sprawie, który czeka na rozpatrzenie.

Konferencja prasowa w Sejmie "Żywność bezpośrednio od rolnika, a żywność przemysłowa" odbyła się z inicjatywy klubu Kukiz'15. Wzięli w niej udział przedstawiciele Międzynarodowej Koalicji dla Obrony Polskiej Wsi (ICPP), m.in. rolnicy zainteresowani sprzedażą przetworzonej żywności z własnego gospodarstwa.

sprzedaż warzyw owoców kwiatów z ogródków, opłata targowa, wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie

Sprzedaż owoców i warzyw z ogródków bez opłat. Sąd postanowił

Sprzedaż kwiatów, owoców i warzyw z ogródków będzie mogła odbywać się bez opłaty targowej - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Olsztynie. Uznał tym samym, że Regionalna Izba Obrachunkowa bezpodstawnie...

- Trzeba uzmysłowić mieszkańcom miast jaka jest kolosalna różnica między żywnością sprzedawana bezpośrednio przez rolników, a tą żywnością, ze sklepów czy supermarketów - zaznaczył Sachajko. Poinformował, że klub "Kukiz'15" złożył dwa miesiące temu projekt ustawy "o sprzedaży żywności przez rolników". Dokument czeka na rozpatrzenie przez Komisję Ustawodawczą Sejmu, gdyż według prawników jest ona niezgodna z prawem unijnym - wyjaśnił poseł.

- Jest potrzeba szybkiego uchwalenia przepisów, które pozwolą na sprzedaż np. dżemów, serów czy pieczywa produkowanego przez rolnika ze zdrowych produktów, niezawierających żadnych aromatów, środków konserwujących czy stabilizatorów - przekonywała z kolei Jadwiga Łopata, właścicielka gospodarstwa edukacyjnego Ekocentrum ICPPC, laureatka nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel).

- W Unii Europejskiej dopuszczonych jest do stosowania w żywności ok. 2,7 tys. aromatów, co owocuje tym, że każdego roku do żywności dodaje się ich około 170 tys. ton. Do tego do żywności trafia ponad 300 dodatków konserwujących i stabilizujących, które rzekomo poprawiają walory jakościowe tych produktów - dodała.
sprzedaż bezpośrednia, produkty wytwarzane przez rolników, ustawa o sprzedaży detalicznej

Sprzedaż bezpośrednia. Na razie małe zainteresowanie rolników

Ustawa w sprawie opodatkowania rolników chcących sprzedawać własne produkty obowiązuje dopiero od tego roku. Na razie jednak zainteresowanie skorzystaniem z ryczałtowej formy opodatkowania jest niewielkie i zgłosiło je tylko 30 osób....

O tym, że żywność produkowana przemysłowo nie jest taka świeża i bezpieczna, jak zapewniają firmy, świadczą częste skandale z "żywnością w roli głównej". Np. sprawa kurczaków zarażonych bakteriami sprzedawanych w supermarkecie, fałszowanie wołowiny koniną, mleko zatrute melaminą, MOM (mechanicznie oddzielane mięso) dodawane do jedzenia dla dzieci itp. - wyliczała Łopata.

Zdaniem przedstawicieli ICPPC, fakty te przemawiają za tym, żeby Polakom zapewnić łatwiejszy dostęp do żywności dobrej jakości. - Żywność od rolnika jest bezpieczna - podkreślała Jolanta Dal, rolniczka z Podkarpacia.

Projektowane przepisy zakładają dopuszczenie w ramach sprzedaży żywności przez rolników wyłącznie produktów żywnościowych przetworzonych w sposób naturalny i tradycyjny, bez sztucznych i identycznych z naturalnymi dodatków, produkowanych na terenie własnego gospodarstwa rolnego. Artykuły te będą musiały być oznakowane, m.in. powinny zawierać adres gospodarstwa i przybliżony skład produktu.

sprzedaż detaliczna w polsce, główny urząd statystyczny, handel pojazdami

Sprzedaż detaliczna w styczniu poszła w górę

Sprzedaż detaliczna w styczniu 2016 r., liczona w cenach stałych, wzrosła o 3,1 proc. w ujęciu rocznym; w ujęciu miesięcznym spadła o 25 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. "W styczniu odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej w...

Rolnik mógłby sprzedawać żywność m.in. w miejscach, w których produkty zostały wytworzone, w miejscach zamieszkania sprzedającego lub kupującego, a w szczególności w zakładzie detalicznym przy gospodarstwie rolnym, na targowiskach oraz targach, na festynach, wystawach, dożynkach itp., w handlu obwoźnym i obnośnym, wysyłkowo, przy drogach na prowizorycznych stoiskach za odpowiednim zezwoleniem od zarządcy dróg lub właściciela terenu.

Według projektu "domniemywa się, że skoro rolnik jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo żywności oraz zapewnić warunki higieniczne dla produktów do spożycia w ramach własnego gospodarstwa domowego, to jest również w stanie w ten sam sposób przygotować produkty przeznaczone do sprzedaży". Za jakość wytworzonych produktów odpowiada rolnik.

Autorzy projektu proponują, by nieopodatkowany był przychód z tytułu sprzedaży bezpośredniej przez rolnika do 75 tys. złotych rocznie. A osoba prowadząca działalność rolniczą miałaby prowadzić ewidencję sprzedaży w "celach dowodowych".

Poleć
Udostępnij
Skomentuj