Koniunktura w rolnictwie się załamała. Nakłady najniższe od blisko 20 lat

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
15-12-2021,9:20 Aktualizacja: 15-12-2021,9:23
A A A

W czwartym kwartale 2021 r. nastąpiło załamanie koniunktury w rolnictwie - stwierdzili naukowcy z Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w cyklicznym opracowaniu dotyczącym koniunktury dla gospodarstw.

"Drastycznie spadły wydatki na zakup pasz treściwych, nawozów sztucznych i środków ochrony roślin, osiągając poziomy nienotowane od blisko dekady. Poziom nakładów inwestycyjnych jest najniższy od blisko 20 lat i niemal równy temu z drugiego kwartału 2020 r." - wskazują eksperci z SGH.

Henryk Kowalczyk, Plan Strategiczny WPR 2023-2027, Mateusz Morawiecki, dopłaty dla rolników

Polski rolnik dostanie wyższe dopłaty od średniej UE

Od 2022 r. średnie dopłaty do hektara dla 90 proc. gospodarstw rolnych przewyższą średnią unijną, a od 2023 r. odsetek ten wzrośnie do 95 proc. - oświadczył premier Mateusz Morawiecki. Szef Rady Ministrów poinformował o przyjęciu przez rząd...

Dodają, że "skłonność do finansowania produkcji z kredytu jest najniższa w historii badania. Przewidywania rolników dotyczące rozwoju sytuacji w kolejnym kwartale są bardzo pesymistyczne. W polskim rolnictwie panuje ogromna niepewność".

Analitycy obrazują, że wartość koniunktury rolnej mierzona wskaźnikiem IRG SGH (IRGAGR) spadła w porównaniu z trzecim kwartałem o 13,6 pkt., do wysokości -11,7 pkt. Jest niższa niż przed rokiem o 6,2 pkt.

"W ciągu kwartału obniżyły się wartości obu składowych wskaźnika koniunktury: wskaźnika wyrównanych przychodów pieniężnych, o 7,1 pkt, do -8,6 pkt., oraz wskaźnika zaufania, o 26,5 pkt., do -17,8 pkt. Wartości obu wskaźników są niższe niż rok temu o odpowiednio: 1,6 i 15,4 pkt. Spadek przychodów o tej porze roku jest zjawiskiem typowym; średnia zmiana wartości wskaźnika wyrównanych przychodów pieniężnych w IV kwartale wynosi -1,7 pkt." - wyliczają autorzy opracowania.

W ich ocenie bardzo silne załamanie się nastrojów rolników leży przede wszystkim u źródła pogorszenia się koniunktury. Zanotowano największy spadek wartości wskaźnika zaufania w historii badania koniunktury rolnej, większy (o 3,1 pkt) od zanotowanego w II kwartale 2020 r. (był wynikiem wybuchu pandemii COVID-19). W dodatku obecny poziom nastrojów w gospodarstwach rolnych jest najniższy od 20 lat.

"Pogorszenie się koniunktury w skali kwartału i roku jest powszechne, niezależne od typu gospodarstw rolnych. Najsilniej odczuły je gospodarstwa położone w makroregionie północnym (spadek wartości wskaźnika koniunktury o 17,6 pkt.), o powierzchni 15-50 ha (o 15,5 pkt.) oraz zajmujące się chowem i hodowlą zwierząt (o 20,8 pkt.)" - czytamy w dokumencie SGH.
 

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!