Jest nas coraz mniej. Większość mieszka w miastach

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
03-11-2016,8:25 Aktualizacja: 03-11-2016,8:52
A A A

Liczba ludności Polski w pierwszym półroczu 2016 r. zmniejszyła się o ponad 10 tys. osób. To już piąty raz z rzędu. Jest jednak poprawa w stosunku do pierwszego półrocza ub. roku - wynika z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny.

Urząd policzył, że w końcu czerwca było nas 38 mln 427 tys. W miastach mieszkało 23 mln 149 tys. osób, czyli 60 proc. populacji, natomiast na wsi 15 mln 278 tys. W pierwszym półroczu 2016 r. liczba ludności Polski zmniejszyła się o ponad 10 tys., co - jak podkreślił GUS - oznacza ubytek rzeczywisty, którego stopa wyniosła -0,03 proc.

Ile wydają Polacy na jedzenie?

Przeciętne miesięczne wydatki na żywność Polaków wyniosły 268,12 zł - wynika z badania GUS. Dane dotyczą okresu od lipca 2015 roku do czerwca 2016 roku.   Wzrosły one w porównaniu z tym samym okresem lat poprzednich o 2,8 proc. W...

GUS zaznaczył, że spadek liczby ludności obserwowany jest piąty z kolei rok. Według analityków wynika to z niekorzystnych tendencji notowanych w skali rocznej, przede wszystkim w zakresie przyrostu naturalnego.  

Ponad połowa Polaków (52 proc.) to kobiety - tzw. współczynnik feminizacji wynosi 107, przy czym w miastach jest to 111, a na wsi 101. W pierwszej połowie br. zawarto o ponad 4 tys. więcej małżeństw w porównaniu z pierwszym półroczem 2015 r., a spadł współczynnik rozwodów.

"W pierwszym półroczu 2016 r. ruch naturalny ludności przedstawiał się następująco: zarejestrowano prawie 186 tys. urodzeń żywych, tj. o ponad 4 tys. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Współczynnik urodzeń zwiększył się o 0,3 pkt do poziomu 9,7 prom. - w miastach wyniósł 9,5 prom., a na wsi tradycyjnie więcej, tj. 9,9 prom.; zmarło ponad 197 tys. osób" - policzył Urząd.

W stosunku do pierwszego półrocza 2015 r. liczba zgonów zmniejszyła się jednak o ponad 6 tys. - współczynnik był niższy o 0,3 pkt i wyniósł 10,3 prom. (w miastach wyniósł 10,4 prom., na wsi 10,1 prom.). Oznacza to, że w pierwszym półroczu 2016 r., w wyniku ruchu naturalnego, na każde 10 tys. ludności kraju ubyło sześć osób.
biznes, firmy rodzinne, raport Fundacji Firmy Rodzinne, przedsiębiorstwo

Polacy coraz chętniej kupują produkty firm rodzinnych

Coraz więcej z nas jest gotowych zapłacić więcej za produkty firm rodzinnych, niż za ich odpowiedniki wytworzone przez inne przedsiębiorstwa - wynika z raportu Fundacji Firmy Rodzinne, który zaprezentowano w poniedziałek na konferencji w...

"Mimo odnotowanego ubytku naturalnego należy zaznaczyć zdecydowaną poprawę w stosunku do wielkości przez rokiem (I półrocze 2015 r.), kiedy ubytek naturalny wyniósł aż 23 tys., tj. na każde 10 tys. ludności ubyło 12 osób" - podkreślono w komunikacie

GUS zauważył, że nadal obserwowany jest pozytywny trend związany z niskim współczynnikiem umieralności niemowląt. Zmarło 0,7 tys. dzieci w wieku poniżej jednego roku życia. Współczynnik wyrażający liczbę zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych był na poziomie 3,9 prom. i był o 0,1 pkt wyższy niż w analogicznym okresie ub. roku.

W pierwszej połowie br. zawarto prawie 73 tys. związków małżeńskich - to o ponad 4 tys. więcej w porównaniu z I półroczem 2015 r. Współczynnik małżeństw wzrósł o 0,2 pkt do poziomu 3,8 prom. - podobnie w miastach oraz na wsi.

Z danych pochodzących z rejestru PESEL wynika, że saldo migracji zagranicznych na pobyt stały osiągnęło w pierwszym półroczu 2016 r. wartość +1,1 tys. osób, co oznacza, że liczba emigracji była mniejsza od liczby imigracji.

Na pobyt stały zameldowało się około 6,6 tys. osób mających poprzednio stałe miejsce zamieszkania za granicą, a wyjazd na pobyt stały za granicę zgłosiło 5,5 tys. osób.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj