Import białka rośnie. Jedzie do nas z całego świata

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
07-08-2020,8:05 Aktualizacja: 07-08-2020,8:17
A A A

Z Brazylii, Argentyny, Ukrainy, Czech, Niemiec - import do Polski wysokobiałkowych surowców paszowych przekroczył w 2019 roku 3 miliony ton. Tak wynika z rządowych danych.

Szymon Giżyński, wiceminister rolnictwa odpowiadając na jedną z poselskich interpelacji, odniósł się m.in. do planów resortu dotyczących wprowadzenia celów wskaźnikowych dla białka krajowego do produkcji pasz.

żywienie drobiu i trzody chlewnej, krzyżowe stosowanie przetworzonych białek, choroba szalonych krów

Bruksela chce złagodzenie zakazu "krzyżowego" karmienia białkami

Komisja Europejska chce dopuścić tzw. "krzyżowe" stosowanie przetworzonych białek pochodzenia zwierzęcego w żywieniu trzody chlewnej i drobiu - poinformował resort rolnictwa. Zakaz stosowania białek zwierzęcych w paszach został...

- Trwają prace mające na celu analizę danych dotyczących sytuacji rynkowej oraz nowych możliwości i korzyści dla polskiego sektora białka paszowego. Wnioski i propozycje dotyczące pożądanych rozwiązań i ewentualnych zmian przepisów, będą stanowić podstawę do dalszej dyskusji i wypracowania regulacji w tym zakresie - przekazał.

Jak obecnie wygląda sytuacja? Zgodnie z danymi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dotyczącymi powierzchni upraw zgłaszanej w ramach płatności związanych z produkcją w sektorze roślin wysokobiałkowych, przedstawia się następująco: 2015 r. - 690,8 tys. ha, 2016 r. - 681,3 tys. ha, 2017 r. - 556,1 tys. ha (w tym 190 tys. ha do roślin pastewnych), 2018 r. - 477,2 tys. ha (w tym 167,3 tys. ha do roślin pastewnych), 2019 r. - 462,5 tys. ha (w tym 162,9 tys. ha do roślin pastewnych).

Według Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-PIB w bieżącym roku areał uprawy strączkowych pastewnych na ziarno przypuszczalnie nieznacznie zwiększył się, wyższe również są plony. W konsekwencji zbiory mogą wzrosnąć o ponad 10 proc. w porównaniu z 2019 r.

pasza lecznicza, nowe rozporządzenie, przepisy dobrzyczance produkcji i wydawania, zlecenie lekarza weterynarii,

Pasze lecznicze. Nowe przepisy już od 2022 r.

Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej POLPIG wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę terminu dostarczenia pierwszej partii paszy leczniczej. Branża wnioskuje o wydłużenie terminu o 4 dni.   ...

- Jednocześnie według szacunków IERiGŻ krajowa produkcja wysokobiałkowych surowców paszowych ogółem w sezonie 2019/20 wyniosła 1,86 mln ton i była zbliżona do poziomu z poprzedniego sezonu. Produkcja śruty rzepakowej osiągnęła 1488 tys. ton (wzrost o 0,8 proc.), zbiory strączkowych pastewnych na ziarno wyniosły 346 tys. ton (spadek o 2 proc.), a wielkość produkcji mączki rybnej, szacowana na 25 tys. ton, w porównaniu z poprzednim sezonem nie uległa większej zmianie. W bieżącym sezonie (2020/21) prognozuje się wzrost krajowej produkcji wysokobiałkowych surowców paszowych. Z powodu większych zbiorów rzepaku, wzrośnie jego przerób i produkcja śruty (do ok. 1590 tys. ton, tj. o prawie 7 proc.). Przypuszczalnie większe też (o ok. 10 proc.) będą zbiory strączkowych pastewnych na ziarno - wylicza wiceminister rolnictwa.

Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że od 2010 roku import do Polski wysokobiałkowych surowców paszowych wahał się od 2,1 do 3,1 mln ton.

W poszczególnych latach wynosił: w 2010 - 2,5 mln ton, w 2011 - 2,6 mln ton, w 2012 - 3 mln ton, w 2013 - 2,1 mln ton, w 2014 - 2,5 mln ton, w 2015 - 2,6 mln ton, w 2016 - 2,7 mln ton, w 2017 - 2,9 mln ton, w 2018 - 3 mln ton, w 2019 - 3,1 mln ton, w okresie styczeń - maj 2020 r. - 1,4 mln ton.

Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju, przerób rzepaku, śruta rzepakowa, olej rzepakowy

PSPO: rośnie produkcja oraz wykorzystanie pasz rzepakowych

Zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu Producentów Oleju tłocznie wyprodukowały w ub.r. ponad 1,7 mln ton pasz rzepakowych, najwięcej śruty poekstrakcyjnej, której podaż wyniosła 1 mln 634 tys. ton wobec 1 mln 542 tys. ton w 2018 roku....

Głównymi dostawcami do Polski makuchów i innych pozostałości stałych z ekstrakcji oleju sojowego w ostatnich latach były: Argentyna, Brazylia i Paragwaj.

Dla przykładu w 2019 r. import ww. produktów wyniósł ogółem 2,64 mln ton, w tym z Argentyny 1,2 mln ton, z Brazylii 604 tys. ton, z Paragwaju 273 tys. ton, a także z Ukrainy ok. 185 tys. ton.

Natomiast głównymi dostawcami do Polski makuchów i innych pozostałości stałych z nasion słonecznika były w ostatnich latach: Ukraina, Węgry, Czechy, Bułgaria. W 2019 roku na 430 tys. ton importu ww. produktów ogółem, ok. 397 tys. ton pochodziło z Ukrainy, 17,6 tys. ton z Węgier, ok. 8 tys. ton z Republiki Czeskiej.

Natomiast makuchy i inne pozostałości stałe z nasion rzepaku lub rzepiku przywożone były do Polski głównie z: Niemiec, Białorusi i Ukrainy.

W 2019 roku przywieziono do kraju ok. 30 tys. ton ww. produktów, w tym 13,5 tys. ton z Niemiec, 9 tys. ton z Białorusi i 6,8 tys. ton z Ukrainy.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu