Grupy producentów rolnych mają działać na innych zasadach

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Aneta Oksiuta PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
10-08-2020,13:40 Aktualizacja: 10-08-2020,13:47
A A A

Doprecyzowanie przepisów w sprawie tworzenia i funkcjonowania grup producentów rolnych zakłada projekt ustawy autorstwa resortu rolnictwa. Chodzi m.in. o zmniejszenie obowiązkowego poziomu wielkości produkcji, jaka musi zostać sprzedana do grupy.

Ministerstwo wskazuje na potrzebę wdrożenia koniecznych zmian w zakresie rozwiązań ustawowych regulujących proces tworzenia i funkcjonowanie grup producentów rolnych i ich związków oraz organizacji producentów.

nowe grupy producentów,wsparcie dl rolnictwa, arimr, prow 2014-2020

Nawet 100 tysięcy euro rocznie dla nowych grup producentów

Do 17 sierpnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o wsparcie tworzenia nowych grup producentów rolnych. Górny limit wsparcia to 100 tys. euro rocznie. Dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020...

Jak czytamy, zmiana ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw "ma na celu doprecyzowanie niektórych obecnie obowiązujących przepisów dotyczących tworzenia i funkcjonowania grup producentów rolnych i jest odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez podmioty zaangażowane w proces ich tworzenia i przez same grupy producentów, a także przez podmioty prowadzące nadzór nad ich działalnością".

Resort proponuje zmniejszenie obowiązkowego poziomu wielkości wyprodukowanych przez członka grupy producentów rolnych produktów lub grupy produktów - ze względu na które grupa została utworzona - jaka musi zostać sprzedana do grupy, z co najmniej 80 proc. do co najmniej 60 proc., przy jednoczesnym objęciu tym obowiązkiem co najmniej 90 proc. producentów zrzeszonych w grupie (zamiast 100 proc. które obowiązują obecnie).

Ministerstwo chce ponadto wprowadzić 90-dniowy termin na wydanie przez dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa decyzji o uznaniu grupy oraz zatwierdzeniu planu biznesowego i wpisania jej do rejestru. Wynika to z konieczności sprawdzenia przez ARiMR wymogów kwalifikowalności, weryfikacji i zatwierdzenia planu biznesowego oraz przeprowadzenia kontroli na miejscu przed uznaniem.

lokalne grupy działania, piotr całbecki, prow 2014-2020, rozwój obszarów wiejskich

Lokalne grupy działania podzielą pieniądze z PROW

Przeszło 5 mln zł zostanie rozdzielonych w konkursach ogłaszanych przez 8 lokalnych grup działania w województwie kujawsko-pomorskim. Na ten cel trafią pieniądze unijne w ramach PROW 2014-2020. - Na wsparcie sektora gospodarki w ramach...

W projekcie zaproponowano obowiązek składania edytowalnej wersji elektronicznej planu biznesowego, oświadczeń członków grupy o nieprzynależności do innej grupy utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów oraz dostarczaniu do grupy, w każdym roku jej działalności, co najmniej 60 proc. wyprodukowanych przez nich produktów lub grup produktów, ze względu na które grupa została utworzona.

Kolejna zmiana to wydłużenie terminu na złożenie przez grupę wniosku o zatwierdzenie zmian w planie biznesowym w terminie nie późniejszym niż 30 dni przed zakończeniem danego roku działalności grupy.

Ustawodawca proponuje w projekcie także zmiany ustawy z 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Jak tłumaczy resort rolnictwa, zmiana "podyktowana jest koniecznością wprowadzenia trybu zawieszenia postępowania w sprawie przyznania wsparcia finansowego w ramach działania 'Tworzenie grup producentów i organizacji producentów+ objętego PROW 2014-2020, w przypadku wszczęcia postępowania w sprawie cofnięcia uznania grupie producentów rolnych lub organizacji producentów, do czasu rozstrzygnięcia tego postępowania".

Projekt zawiera także zmiany w ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. Ustawodawca proponuje dodanie przepisów upoważniających dyrektora OR ARiMR - właściwego ze względu na siedzibę organizacji producentów - do zatwierdzania zmian w planie biznesowym, na wniosek tej organizacji, wraz z określeniem elementów, jakie taki wniosek powinien zawierać, i niezbędnych załączników do niego dołączanych.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to czwarty kwartał 2020 r.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement