Nawet 100 tysięcy euro rocznie dla nowych grup producentów

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
21-06-2020,10:30 Aktualizacja: 21-06-2020,10:49
A A A

Do 17 sierpnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o wsparcie tworzenia nowych grup producentów rolnych. Górny limit wsparcia to 100 tys. euro rocznie.

Dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 kierowane jest do nowych grup producentów rolnych uznanych od 1 czerwca 2019 r. W ich skład muszą wchodzić wyłącznie osoby fizyczne, działające jako przedsiębiorcy prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo.

dopłaty do materiału siewnego, arimr, wsparcie dla rolnictwa, pomoc de minimis

ARiMR czeka na wnioski o przyznanie dopłat do materiału siewnego

Od 25 maja do 25 czerwca rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany za 2020 rok. O wsparcie mogą się ubiegać producenci rolni, którzy...

Wsparcia nie można otrzymać na tworzenie grup producentów zajmujących się hodowlą drobiu, wyrobami z mięsa drobiowego i jego podrobów. Dodatkowo grupy, które chcą starać się o wsparcie muszą spełniać szereg warunków.

Muszą zostać uznane przez dyrektora oddziału regionalnego ARiMR na podstawie planu biznesowego. Grupa ma łączyć producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy producentów lub organizacji producentów utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów.

W skład grupy producentów nie wchodzą małżonkowie członków, z wyłączeniem małżonków, którzy mają ustanowioną rozdzielność majątkową.

Warunkiem jest też zadeklarowanie realizacji planu biznesowego w celu osiągnięcia jego założeń w trakcie trwania 5-letniego okresu pomocy. Jak wyjaśniła Agencja, pomoc przyznawana jest w okresie pierwszych 5 lat działania grupy liczonych od dnia jej uznania.

dopłaty do oprocentowania kredytów, gwarancja spłaty kredytów, bgk, kredyt

Kredyty obrotowe z gwarancją spłaty. Rolnicy powinni się cieszyć?

Do końca grudnia 2020 r. producenci rolni i podmioty prowadzące przetwórstwo rolno-spożywcze będą mogli ubiegać się o preferencyjny kredyt obrotowy z gwarancją spłaty - poinformowało w piątek ministerstwo rolnictwa "Minister Rolnictwa i...

Wysokość dofinansowania, jakie może otrzymać grupa, zależy od wartości rocznych przychodów netto uzyskanych ze sprzedaży produktów lub grupy produktów wytworzonych przez jej członków w poszczególnych latach.

Odbiorcami produktów nie mogą być osoby należące do grupy producentów, współmałżonkowie takich osób, podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo w sposób bezpośredni lub pośredni z beneficjentem lub jego współmałżonkiem.

Wysokość wsparcia wynosi w pierwszym roku - 10 proc. przychodów netto, w drugim roku - 9 proc., w trzecim roku - 8 proc. w czwartym roku - 7 proc., w piątym roku - 6 proc. Maksymalny limit pomocy to 100 tys. euro w każdym roku 5-letniego okresu przyznawania wsparcia.

Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR. Agencja zachęca, by w czasie trwania stanu epidemii przekazywać je za pośrednictwem platformy ePUAP, w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą lub rejestrowaną przesyłką pocztową.

Dokumenty można także dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach lub osobiście. Złożone wnioski poddawane są ocenie. Na podstawie liczby przyznanych punktów ustalona zostanie kolejność przyznawania pomocy.

W prowadzonym przez ARiMR rejestrze znajduje się obecnie 771 aktywnych grup producentów rolnych.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement