Doradcy rolniczy muszą więcej zarabiać. KRIR nie ma wątpliwości

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: KRIR, (em) | redakcja@agropolska.pl
22-06-2019,14:00 Aktualizacja: 22-06-2019,14:15
A A A

Zdaniem władz rolniczego samorządu z powodu niskich zarobków wielu specjalistów odchodzi z ODR-ów, a przechodzących na emeryturę nie ma kto zastąpić. Sytuacja wymaga pilnej reakcji rządu.

Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia ministra rolnictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego.

ODR, doradztwo rolnicze, praca dla doradców rolniczych

Kadrowe problemy ODR-ów. Co na to resort rolnictwa?

Minus 260 osób - taki jest bilans ostatnich 2 lat i 7 miesięcy jeśli chodzi o odejścia i przyjścia do pracy w ośrodkach doradztwa rolniczego. Przedstawiając te dane, ministerstwo wskazuje także na działania w kierunku wzmacniania usług...

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych podkreśla, że docenia ogromną pomoc pracowników ODR-ów przy wypełnianiu wniosków, biznesplanów i dokumentów niezbędnych do pozyskania środków finansowych z PROW i innych programów.

Uważa, że zawarte w projekcie propozycje podwyższenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego są krokiem we właściwym kierunku, ale...

"Odejście od określania minimalnego wynagrodzenia na danym stanowisku, motywowane tym, że płace minimalną określają inne przepisy, nie znajduje uzasadnienia. Nie zabezpiecza to interesów pracowników ośrodków. Naszym zdaniem powinno się określić minimalny pułap zarobków powiązany nie z płacą minimalną, a ze średnią krajową. Wówczas pracownik miałby pewność, iż jego przychody z pracy nie będą niższe niż określona w rozporządzeniu kwota" - czytamy w piśmie KRIR.

Rolniczy samorząd, dodaje, że maksymalny pułap zarobków przekazuje narzędzie do gradacji w ręce dyrektorów jednostek, jednak nie gwarantuje pracownikom ich osiągnięcia.

prawo łowieckie, szacowanie szkód łowieckich, sołtysi, odr, andrzej duda

Prezydent podpisał nowelę Prawa łowieckiego. ODR będą szacować szkody

W szacowanie szkód łowieckich, zamiast sołtysów, włączą się ośrodki doradztwa rolniczego - stanowi nowelizacja Prawa łowieckiego, którą podpisał prezydent Andrzej Duda. Konieczność zmiany obowiązujących przepisów Prawa...

"Możliwa jest więc sytuacja otrzymywania przez wyspecjalizowanych pracowników pensji na minimalnym poziomie, jak często dzieje się w chwili obecnej. Z pewnością nie przyczyni się do wzrostu atrakcyjności zawodu doradcy rolniczego, a co za tym idzie wzrostu zatrudnienia w ośrodkach doradztwa na wystarczającym poziomie" - czytamy na stronie izby.

Na koniec władze KRIR zauważają, że problem wynagradzania pracowników zajmujących się obsługą rolnictwa dotyczy również innych instytucji.

Przekonują, że wynagrodzenia osób pracujących we wszystkich instytucjach działających dla rolników i na rzecz rolnictwa winny być zbliżone i "odpowiednio" atrakcyjne.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj