Deficyt wody coraz bardziej dotkliwy. Dane są alarmujące

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Newseria Biznes, (em) | redakcja@agropolska.pl
11-03-2020,13:10 Aktualizacja: 11-03-2020,13:24
A A A

Polska, choć leży w umiarkowanej strefie klimatycznej, nie jest krajem zasobnym w wodę. Dodatkowo, po rekordowo ubogim w opady styczniu, szczególnie w czerwcu i sierpniu należy być przygotowanym na suszę.

Sytuacja hydrologiczna Polski jest alarmująca. Jak wynika z danych Eurostatu, na jednego mieszkańca przypada 1 600 m3 wody rocznie. Tymczasem, średnia europejska wynosi 4560 m3 - informuje Newseria Biznes.  

susza, susza rolnicza, pieniądze

400 mln zł na poprawę retencji wody. Szykują się duże inwestycje

W tym roku na projekty tzw. małej retencji, których skutkiem ma być zatrzymywanie większej ilości wody w środowisku, wydamy 400 mln zł - poinformował we wtorek minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek...

Aby jeszcze lepiej zobrazować powagę sytuacji, należy porównać sytuację Polski do naszego południowego sąsiada - Słowacji, gdzie na jedną osobę przypada aż 14 800 m3 wody.

Problemy w Polsce związane są m.in. z retencją, czyli zdolnością gromadzenia i magazynowania wody - zarówno w sposób naturalny (np. jeziora i rzeki, ale także roślinność), jak i sztuczny (np. zbiorniki powstałe w wyniku budowy tamy na rzece).

- Postępująca urbanizacja sprawia, że coraz większe obszary zajmowane są m.in. przez beton, kosztem gleb. W ten sposób duże połacie terenu zostają uszczelnione, ograniczając wchłanianie wody. To sprawia, że konieczne jest tworzenie nowych, sztucznych zbiorników - wyjaśnia Radosław Żuk, prezes zarządu Fundacji BOŚ.

Zwiększenie pojemności retencyjnej rzek pozwoliłoby ograniczyć skutki powodzi i susz. Obecnie jednak ilość wody magazynowanej w zbiornikach retencyjnych wynosi ok. 4 mld m3, czyli tylko nieco ponad 6,5 proc. średniorocznego odpływu rzecznego.

susza, straty w uprawach, retencja wody

Ardanowski: jestem przerażony stanem pogody w tym roku

Wszystko wskazuje na to, że 2020 rok będzie kolejnym, w którym rolnikom przyjdzie zmierzyć się z suszą. O jej katastrofalnych skutkach już teraz ostrzega minister Jan Krzysztof Ardanowski. Szef resortu rolnictwa przyznaje, że zmiany...

Tymczasem, zatrzymywanej wody mogłoby być znacznie więcej. Szacuje się, że warunki występujące w Polsce pozwalają na retencję 15 proc. wód rzecznych.

Niepokoić mogą również dane meteorologiczne. Rok 2019 został zaklasyfikowany jako anomalnie ciepły. Średnia roczna temperatura w Polsce wyniosła 10,2°C, czyli o 2,4°C więcej od normy wieloletniej (1971-2000). To również oznacza, że zabrakło jedynie 0,1°C do tego, by uznać ubiegły rok za ekstremalnie ciepły.

Opady roczne z kolei osiągnęły poziom 91,7 proc. normy wieloletniej - dotkliwe zjawisko suszy było w okresie wakacyjnym (czerwiec-sierpień), kiedy średnie opady wyniosły 69,4 proc. normy wieloletniej.

Dodatkowo, już w styczniu 2020 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie poinformowało, że na znacznym obszarze kraju - od Pomorza Zachodniego, przez Wielkopolskę, Kujawy i Pomorze oraz część woj. łódzkiego, po Warmię i Mazury - występuje susza atmosferyczna (związana z niedostatecznymi opadami) i rolnicza (niski poziom wilgotności gleby).

susza rolnicza, pomoc suszowa, protokoły suszowe, szacowanie strat suszowych

Komisja klęskowa ma określić, kiedy wystąpiła susza

Nie ma możliwości określenia przepisami daty wystąpienia szkód powstałych w gospodarstwie w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Decydującą rolę mają komisje szacujące straty - wskazało ministerstwo rolnictwa. Resort odpowiedział...

Anomalie związane z opadami występowały w naszym kraju nie tylko na początku 2020 roku.

Warto zwrócić uwagę, że średni opad w ubiegłym roku jedynie nieznacznie przekroczył granicę dzielącą lata suche od normalnych.

- Zgodnie z klasyfikacją Z. Kaczorowskiej, sześć miesięcy 2019 roku zaliczono do suchych. Dodatkowo miesiące, które na ogół charakteryzują się wysokimi opadami, czyli czerwiec i lipiec, zostały zakwalifikowane do bardzo suchych. To alarmujące dane - ocenia Radosław Żuk.

W obliczu zagrożenia suszą, koniecznością jest zatem racjonalne gospodarowanie wodą - nie tylko w zakładach produkcyjnych, ale także w naszych domach.
 

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!