Komisja klęskowa ma określić, kiedy wystąpiła susza

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
17-02-2020,10:45 Aktualizacja: 17-02-2020,10:50
A A A

Nie ma możliwości określenia przepisami daty wystąpienia szkód powstałych w gospodarstwie w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Decydującą rolę mają komisje szacujące straty - wskazało ministerstwo rolnictwa.

Resort odpowiedział na wniosek rolniczego samorządu w sprawie określenia w przepisach jednolitej daty uznania wystąpienia suszy na danym terenie.

walka z suszą, wsparcie dla rolnictwa, budowa studni i zbiorników wodnych, arimr

Złóż wniosek i zabezpiecz gospodarstwo przed suszą

Do 20 kwietnia rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstw. O pomoc, która realizowana jest w ramach działania "Modernizacja...

Z doświadczeń z ostatnich lat wynika bowiem, że komisje szacujące straty różnie interpretują datę wystąpienia suszy, którą należy podać w protokole i często wpisują datę ogłoszenia suszy przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy.

Tymczasem terminy ogłaszania przez Instytut wystąpienia klęski często nie pokrywają się z datą obowiązkowego ubezpieczenia uprawy. W przypadku np. kukurydzy, którą sieje się głównie w połowie maja, a dla której ogłoszono np. suszę w 4. raporcie (obejmującym okres 21 kwietnia-20 czerwca) i komisja jako datę wystąpienia suszy wpisze datę 21 kwietnia, rolnik dostanie wówczas obniżone odszkodowanie z racji braku posiadania ubezpieczenia na ten dzień.  

"Tylko jak mógł ubezpieczyć uprawę, której jeszcze nie było?" - pytali wnioskodawcy.

Resort, ustosunkowując się do tych zastrzeżeń podkreślił, że nie ma możliwości określenia przepisami daty wystąpienia szkód powstałych w danym gospodarstwie w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

susza, straty w uprawach, retencja wody, zima

Rolnicy mają powody do obaw. Jeżeli opadów nie będzie, czeka nas susza

Od co najmniej siedmiu lat zimą występują znikome opady śniegu, co pogłębia problem suszy. Obecna zima jest trzecią z rzędu, w której śniegu nie ma prawie w ogóle, a prognozy synoptyków pokazują, że...

I zaznaczył, że za sporządzenie protokołu oszacowania szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk, który zgodnie z przepisami zawiera zarówno datę wystąpienia szkód, jak i informację o powierzchni upraw rolnych w danym sezonie wegetacyjnym, w tym w dniu wystąpienia szkód, odpowiada komisja powołana przez wojewodę.

Jak zaznaczyli urzędnicy, w "Wytycznych dla Komisji powołanych przez wojewodę dotyczących ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę" określono, że uzupełniając w protokole datę wystąpienia szkód, należy pamiętać o prawidłowym określeniu powierzchni upraw rolnych w dniu wystąpienia szkód (z wyłączeniem łąk i pastwisk oraz wieloletnich użytków zielonych).  

"Uwzględniając powyższe, jeżeli jako data wystąpienia szkód został wskazany 1 kwietnia danego roku, to pozycja powierzchnia upraw w dniu wystąpienia szkód może obejmować wyłącznie te uprawy, które tego dnia były na polu (nie może uwzględniać jarych, które jeszcze nie zostały wysiane). Dane są niezbędne przy udzielaniu pomocy do określenia, czy został spełniony warunek ubezpieczenia co najmniej 50 proc. powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym. A zatem prawidłowe wskazanie zarówno daty wystąpienia szkód, jak i powierzchni upraw w tym dniu, w konsekwencji rzutuje na wielkość pomocy jaka może zostać udzielona danemu beneficjentowi" - precyzuje ministerstwo.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement