Co w rolnictwie teraz się opłaca? Zobacz kalkulacje WIR

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
18-01-2022,18:10 Aktualizacja: 18-01-2022,18:14
A A A

Przy analizie produkcji w gospodarstwie oraz przy podejmowaniu decyzji o sprzedaży wytworzonych produktów mogą być przydatne rzetelne, aktualne kalkulacje przygotowane przez Wielkopolską Izbę Rolniczą.

Źródłem danych do wyliczeń Izby są prowadzone przez nią notowania cen. Do kalkulacji opłacalności posłużyły stawki z pierwszego tygodnia stycznia. Średnie ceny nawozów wynosiły np.: saletra amonowa - 3275,56 zł/t, mocznik - 4050 zł/t, polifoska 6-20-30 - 3019,91 zł/t.

VAT na żywność i nawozy, tarsza antyinflacyjna 2.0, KRIR, Wiktor Szmulewicz, rolnicy-vatowcy

KRIR: dla rolników "vatowców" zerowa stawka VAT jest niekorzystna

Krajowa Rada Izb Rolniczych, po przeanalizowaniu ewentualnych skutków obniżenia podatku VAT, wystąpiła do Henryka Kowalczyka, ministra rolnictwa wskazując, że dla rolników tzw. vatowców rozwiązania te nie będą korzystne....

"Kalkulacje uwzględniają większość kosztów, jakie musi ponieść gospodarstwo na daną produkcję, w tym także amortyzację. Została wyliczona według rzeczywistych cen urządzeń i stopy amortyzacji, uwzględniającej realny okres wykorzystania maszyn w indywidualnym gospodarstwie. Amortyzację budynków inwentarskich i ich wyposażenia obliczono według opracowań Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa" - informuje WIR.

Kalkulacje obejmują także inne koszty ogólnogospodarcze, jak np. składkę na ubezpieczenie społeczne rolników, obowiązkowe ubezpieczenia czy koszt zużytej energii elektrycznej. "Wszystkie koszty pośrednie odniesiono do gospodarstwa rolnego o przeciętnym obszarze w województwie wielkopolskim" - zastrzega Izba.

WIR przygotowała kalkulacje uprawy: 1 ha buraka cukrowego, 1 ha jęczmienia jarego, 1 ha kukurydzy na kiszonkę, 1 ha kukurydzy na ziarno, 1 ha pszenicy ozimej, 1 ha rzepaku oraz kalkulację produkcji żywca wieprzowego (w przeliczeniu na 1 sztukę).
 

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu