Chcesz wydzierżawić swoje grunty pod fotowoltaikę lub wiatraki? To musisz wiedzieć

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
11-04-2023,12:10 Aktualizacja: 11-04-2023,12:12
A A A

Do treści najczęściej oferowanych, typowych, podobnie brzmiących umów, jakie są proponowane właścicielom nieruchomości w zakresie dzierżawy gruntów pod budowę i eksploatację elektrowni fotowoltaicznych lub wiatrowych – uwagi opracował prawnik Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej (KPIR).

„W ostatnim czasie Izba otrzymuje liczne prośby rolników o zaopiniowanie oferowanych im przez różnych inwestorów propozycji zawarcia umów dzierżawy gruntów pod elektrownie wiatrowe lub fotowoltaiczne. Bardzo duża liczba tego typu spraw uniemożliwia terminowe sporządzanie indywidualnych opinii prawnych dla każdej z nich” – wskazuje KPIR.

dzierżawa ziemi, sprzedaż ziemi, ceny ziemi, badanie "Polska wieś i rolnictwo"

Właścicielom bardziej opłaca się ziemię dzierżawić niż sprzedać

Zarówno stricte rolnicy, jak i osoby spoza branży uważają, że rolnikom trudno nabyć ziemię z prywatnych rąk, bo właścicielom bardziej opłaca się ją dzierżawić niż sprzedać. Chodzi zapewne przede wszystkim o dzierżawy nieformalne, w...

Sprawdź dane kontrahenta!

Z uwagi jednak na to, że w większości przypadków są to typowe umowy o podobnych regulacjach, radca prawny Izby opracował swoje „Uwagi” w formie najbardziej istotnych porad, które zainteresowanym mogą pomóc podjąć samodzielnie optymalne decyzje co do treści umowy oraz wynegocjować najbardziej korzystne rozwiązania.

„Istotną kwestią jest ocena wiarygodności podmiotu oferującego wydzierżawienie nieruchomości. W przypadku gdy jest to spółka prawa handlowego wpisana w KRS (Krajowym Rejestrze Sądowym), należy sprawdzić wysokość kapitału założycielskiego spółki. Istotne jest również, czy osoby podpisujące umowę są uprawnione do reprezentacji spółki zgodnie z umową spółki. Dane te są zawarte w KRS. Jeżeli kontrahentem jest osoba prowadząca działalność gospodarczą, odpowiednie dane można pozyskać z CEID (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Dane z KRS i CIDG dostępne są nieodpłatnie za pomocą odpowiednich  portali internetowych” – wskazuje prawnik kujawsko-pomorskiego samorządu rolniczego.

ustawa przestrzenna, Ministerstwo Rozwoju i Technologii , farmy fotowoltaiczne

Ustawa "przestrzenna" zablokuje fotowoltaikę? Urzędnicy: jest wręcz odwrotnie

Ministerstwo Rozwoju i Technologii podkreśla, że przygotowywana nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie blokuje rozwoju branży OZE - szczególnie w zakresie powstawania instalacji fotowoltaicznych. Resort zwraca...

Dzierżawa i prawo pierwokupu

W swojej analizie podejmuje takie zagadnienia, jak: ocena kontrahenta oferującego zawarcie umowy, możliwość przeniesienia przez dzierżawcę uprawnień wynikających z umowy na dalsze osoby, określenie przedmiotu dzierżawy (faktyczna powierzchnia inwestycji, dokładne usytuowanie inwestycji w terenie), okres, w którym inwestor zobowiązuje się wykonać inwestycje i rozpocząć jej eksploatację, możliwość rozwiązania umowy przed terminem przez dzierżawcę i wydzierżawiającego, czynsz dzierżawny, indeksacja świadczeń, zbycie wydzierżawionej działki w trakcie trwania umowy dzierżawy, prawo pierwokupu, ujawnienie dzierżawy w księdze wieczystej, świadczenia podatkowe, zakończenie dzierżawy (gwarancje przywrócenia nieruchomości do stanu pierwotnego - usunięcie i utylizacja instalacji).

Całość uwag prawnika KPIR dostępna jest tutaj.

Poleć
Udostępnij