Bezrobocie będzie spadać

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
31-03-2016,11:50 Aktualizacja: 31-03-2016,12:25
A A A

Tendencje na rynku pracy obserwowane w ostatnim roku zapowiadają dalszy spadek stopy bezrobocia - informuje Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). W marcu o 0,2 punktu spadł Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia.

- Tendencje na rynku pracy obserwowane w ostatnim roku zapowiadają dalszy spadek stopy bezrobocia, dodatkowo wspomagany w I półroczu br. czynnikami sezonowymi" - wskazano w komunikacie BIEC. Jak dodano, wskaźnik spada nieustannie od czerwca ubiegłego roku, choć tempo zmian jest nierównomierne.

programy pracownicze dla osób 50+, work service, zatrudnienie w firmach

Firmy nie mają programów pracowniczych dla osób 50+

76 proc. polskich firm nie ma odpowiednich programów pracowniczych dostosowanych do osób w wieku 50+ - wynika z danych Work Service. Tymczasem aktywizowanie i zwiększanie zatrudnienia seniorów staje się jednym z kluczowych...

Stopa bezrobocia - podało BIEC - obniżyła się do poziomu porównywalnego z 2008 rokiem. "Osiągnięcie porównywalnych wskaźników bezrobocia przy znacznie niższym w porównaniu z 2008 rokiem tempem wzrostu gospodarki oraz kurczącą się w ciągu minionych lat populacją w wieku produkcyjnym (z 64,5 proc. w 2008 do ok. 63 proc. w 2015 r.) pozwala sądzić, iż gospodarka generuje więcej miejsc pracy przy jednocześnie lepszym dostosowaniu struktury popytu na pracę do jej podaży" - czytamy.

Według BIEC pozytywna sytuacja na rynku pracy obserwowana w ostatnim roku wynika w dużej mierze ze wzrostu szans bezrobotnych na znalezienie zatrudnienia, czyli wysokiej i rosnącej liczby ofert pracy kierowanych do urzędów pracy oraz liczby bezrobotnych wyrejestrowujących się ze spisu bezrobotnych z tytułu podjęcia zatrudnienia.

"Ostatnie dostępne dane za luty wskazują na istotny wzrost liczby ofert pracy kierowanych do PUP-ów. W porównaniu do stycznia ich liczba wzrosła o ponad 33 proc. Zmiany te stanowiły z pewnością w dużym stopniu kompensację spadku napływu ofert pracy odnotowanego w styczniu, jednak strumień napływu ofert zatrudnienia przyjął rekordowo wysokie wartości - ponad 140 tysięcy ofert" - wymienia Biuro.

Kolejny czynnik stabilizujący rynek pracy to spadek zwolnień grupowych, związanych głównie z upadłościami i trudną sytuacją finansową firm. W lutym liczba bezrobotnych zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładów pracy ponownie zmalała w ujęciu miesięcznym o 2 proc.

Zaznaczono też, że niemal przez cały 2015 rok liczba nowych bezrobotnych rejestrujących się w PUP-ach oscylowała w okolicach 200 tys. miesięcznie. Podobnie było w lutym.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu