Będzie przerwa w wydawaniu zaświadczeń o dochodach z gospodarstwa w "Czystym powietrzu"

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Michał Boroń PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
21-07-2021,12:40 Aktualizacja: 21-07-2021,13:18
A A A

Od 1 sierpnia nastąpi przerwa w wydawaniu przez gminy zaświadczeń o dochodach z gospodarstwa rolnego. Potrwa do dnia publikacji przez Prezesa GUS obwieszczenia o podatku rolnym - informuje NFOŚiGW.

Zaświadczenie o dochodach jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o podwyższony poziom dofinansowania w ramach programu "Czyste powietrze".

program czyste powietrze, NFOŚiGW, walka ze smogiem

Fundusz czeka na zgłoszenia gmin do programu "Czyste powietrze"

Do końca marca gminy będą mogły zgłosić do WFOŚiGM chęć podpisania porozumień w sprawie programu "Czyste powietrze". Dzięki temu mogą skorzystać z podwyższonej refundacji kosztów za złożone wnioski. Chodzi o promujący rządowy...

Jak przypomniano, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na potrzeby wydania zaświadczenia o dochodach, który pozwala sięgnąć po wyższą dotację w "czystym powietrzu", ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych przez członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy, w: przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia - w przypadku żądania złożonego od 1 stycznia do 31 lipca danego roku; ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia - w przypadku żądania złożonego od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku.

"Dla potrzeb wydania zaświadczenia o dochodach dla osób fizycznych, do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309), które publikowane jest nie później niż do 23 września każdego roku" - wskazano w komunikacie Fundusz.

Dlatego jak zwrócił uwagę NFOŚiGW, każdego roku, od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa GUS - nie później niż do 23 września - gmina nie będzie miała możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie będzie mogła wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj