Fundusz czeka na zgłoszenia gmin do programu "Czyste powietrze"

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Michał Boroń PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
02-03-2021,11:15 Aktualizacja: 02-03-2021,11:21
A A A

Do końca marca gminy będą mogły zgłosić do WFOŚiGM chęć podpisania porozumień w sprawie programu "Czyste powietrze". Dzięki temu mogą skorzystać z podwyższonej refundacji kosztów za złożone wnioski.

Chodzi o promujący rządowy program antysmogowy "Czyste powietrze" przygotowany przez ministerstwo klimatu i środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o budżecie 100 mln zł.

program czyste powietrze, Polski Alarm Smogowy, Piotr Siergiej, wymiana kopciuchów

Kopciuchy do wymiany. Program Czyste Powietrze musi przyspieszyć

Niewystarczająca kampania informacyjna na temat możliwości dofinansowania i brak wsparcia dla najuboższych gospodarstw domowych - to największe mankamenty programu Czyste Powietrze, które według Polskiego Alarmu Smogowego wymagają zmian....

Gminy zawierając porozumienia z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska otrzymają dodatkowe środki na tworzenie punktów informacyjnych dla mieszkańców oraz będą korzystać z wyższej refundacji kosztów za złożone wnioski w programie. Premiowane będą też te gminy, które tych wniosków złożą najwięcej.

Resort przypomniał, że na stworzenie oraz bieżące funkcjonowanie punktów informacyjnych dla mieszkańców wsparcie wynosi do 30 tys. zł. Z kolei nowe stawki za złożony wniosek, to 150 zł przy podwyższonym poziomie dofinansowania (chodzi o osoby mniej zamożne, które otrzymują wyższą dotację) oraz 50 zł przy podstawowym wniosku.

Wcześniej było to odpowiednio sto i zero złotych.

16 mln zł przeznaczono na premiowanie gmin, które w danym roku wykażą się największą aktywnością pod względem liczby składanych wniosków w programie "Czyste Powietrze".

Gminy, które już przystąpiły do programu, czyli mają podpisane porozumienie z WFOŚiGW, nie muszą się dodatkowo zgłaszać, ponieważ otrzymają z wojewódzkich funduszy propozycję aneksu do podpisanego już porozumienia.Nowe porozumienia będą zawierane przez WFOŚiGW do końca maja.

"Czyste powietrze" zostało zainaugurowane we wrześniu 2018 r. To rządowy program, którego celem jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza z istniejących już jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz uniknięcie emisji z domów nowobudowanych. Budżet programu to 103,3 mld zł.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement