Będą nowe świetlice, boiska i remonty dróg

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk), (zac) | redakcja@agropolska.pl
22-05-2016,10:05 Aktualizacja: 22-05-2016,10:19
A A A

Świetlice wiejskie, place zabaw i nowoczesne boiska - wiele miejscowości na Mazowszu w kolejnych latach doczeka się realizacji szeregu potrzebnych inwestycji. Na te zadania aż niemal 320 milionów złotych dostaną Lokalne Grupy Działania (LGD).

Zarząd Województwa Mazowieckiego zdecydował o przyznaniu im środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" (PO RYBY 2014-2020).

opolszyczna, województwo opolskie, opole, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Na Opolszczyźnie miliony pójdą na lokalne drogi i meliorację

Zarząd Województwa Opolskiego podzielił między wnioskujące o wsparcie samorządy pięć milionów złotych, które zostaną przeznaczone na ochronę gruntów rolnych. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego pprzypomina,...
Umowy z 29 LGD, które przygotowały najlepsze lokalne strategie rozwoju (LSR) dla terenów wiejskich, gdzie funkcjonują, podpisał marszałek Adam Struzik.

"Wysokość środków przypadających na poszczególne LGD zależy od liczby mieszkańców zamieszkujących obszar LSR" - wyjaśnia w komunikacie mazowiecki urząd marszałkowski. I wymienia, na co będą przeznaczone pieniądze.

Wśród zadań do realizacji są m.in.: budowa lub przebudowa świetlic wiejskich, boisk, placów zabaw, remonty obiektów zabytkowych na terenach wiejskich oraz budowa dróg lokalnych prowadzących do obiektów użyteczności publicznej.

Grupy planują też wykorzystać wsparcie na podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczej.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj