Badania IUNG z Puław wzmocnią praktykę rolniczą

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Ewa Grabowska | redakcja@agropolska.pl
14-02-2015,10:20 Aktualizacja: 14-02-2015,10:46
A A A

Nauka powinna i może wspierać praktykę. Finansowanie badań naukowych, dzięki wsparciu unijnego programu ERA Chairs pomoże wzmocnić pozycję polskich ośrodków badawczych i ułatwi przekazywanie praktycznej wiedzy producentom rolnym.

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach znalazł się wśród 13 laureatów nowej edycji unijnego programu ERA Chairs. W piątek ogłoszono, że otrzymają one nawet po 2,5 mln euro na podnoszenie jakości badań.

Program ERA Chairs (organizowany w tej edycji w ramach programu Horyzont 2020), ma wspomagać uczelnie i instytucje badawcze z regionów europejskich o mniejszej intensywności badań naukowych i prac rozwojowych. Dzięki grantom jednostki zyskują szansę na rozwinięcie swojego potencjału. Jednym z założeń jest np. to, by wyróżnione ośrodki zapraszały do udziału w swoich badaniach wybitnych naukowców. M.in. dzięki temu dofinansowane w programie jednostki mają się stawać bardziej konkurencyjne na tle innych ośrodków w Europejskiej Przestrzeni Badawczej (European Research Area – ERA).

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (IUNG) – podlegający Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi – prowadzi prace obejmujące uprawę roślin, nawożenie, żyzność gleb oraz rozpoznanie i ochronę przestrzeni rolniczej. Wyniki swoich badań IUNG przekazuje praktyce rolniczej za pośrednictwem ośrodków doradztwa rolniczego.

W programie ERA Chairs o środki mogły się ubiegać wszystkie państwa członkowskie, które przystąpiły do UE po 2004 r., oraz Portugalia i Luksemburg, a także osiem państw nienależących do UE stowarzyszonych w ramach programu Horyzont 2020.


 

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!