Wietnam zatwierdził świadectwo weterynaryjne dla wołowiny importowanej z Polski

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Michał Boroń PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
16-09-2023,8:10 Aktualizacja: 16-09-2023,8:15
A A A

Służby weterynaryjne Wietnamu zatwierdziły świadectwo weterynaryjne dla mięsa wołowego i produktów z mięsa wołowego eksportowanych z Polski do Wietnamu - poinformował w piątek resort rolnictwa.

Ministerstwo podkreśliło, że to wynik intensywnych kontaktów Polski z resortem rolnictwa Wietnamu, w tym rozmów kierownictwa MRiRW w ramach polsko-wietnamskiej grupy roboczej ds. współpracy w dziedzinie rolnictwa.

Dodano, że w lipcu 2023 r. Wietnam potwierdził możliwość stosowania nowego świadectwa zdrowia dla mięsa drobiowego i jego produktów eksportowanych z Polski do Wietnamu. Rozszerzyło to możliwości eksportowe o mięso kaczek i gęsi.

eksport, żywność, drób, wołowina, mięso, borówki, tanzania, angola, zanzibar, wietnam, mrirw, ministerstwo, bartosik

Drób do Zanzibaru, wołowina – do Wietnamu. Ważne rozmowy w ministerstwie

Zanzibar jest zainteresowany importem drobiu z Polski – przekazał resort rolnictwa. Według niego, coraz bliżej jest porozumienia w kwestii wysyłania m.in. mięsa wołowego oraz z gęsi i kaczek do Wietnamu. Wiceminister rolnictwa Ryszard...

"Nadal trwają intensywne uzgodnienia warunków eksportu z Polski do Wietnamu owoców borówki wysokiej. Liczymy, że eksport tych owoców na wietnamski rynek możliwy będzie od przyszłego roku" - poinformowało ministerstwo.

Resort przypomniał, że polskie firmy mogą aplikować o miejsce na liście zakładów uprawnionych do eksportu do Wietnamu prowadzonej przez wietnamski resort rolnictwa, zgodnie z dotychczasową procedurą.

Ministerstwo informuje, że Wietnam jest jednym z priorytetowych i najbardziej perspektywicznych rynków w zakresie współpracy rolnej. Obecnie jest głównym odbiorcą polskich towarów rolno-spożywczych wśród państw z Azji Południowo-Wschodniej. W 2022 r. eksport towarów rolno-spożywczych z Polski do Wietnamu wyniósł 154,4 mln euro. Polska eksportowała przede wszystkim mąki, grysiki i granulki z mięsa i podrobów oraz ryb, filety rybne i inne mięso rybie, mięso i jadalne podroby z drobiu.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie