Koniunktura w rolnictwie na dużym minusie. Ale są pewne symptomy poprawy

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
15-03-2023,11:40 Aktualizacja: 15-03-2023,11:39
A A A

W styczniu i lutym Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH) w Warszawie przeprowadził swoje cykliczne, cokwartalne badanie koniunktury rolnej. Zostało ono zrealizowane na próbie 2288 gospodarstw.

W swojej informacji sygnalnej Instytut przekazuje, że w pierwszym kwartale 2023 r. wartość wskaźnika koniunktury rolnej (IRGAGR) obniżyła się - w porównaniu z IV kwartałem 2022 r. - o 2,3 pkt, do wysokości -23,1 pkt.

Dochodowość „dołuje” rolników

„Pogorszenie się koniunktury jest zgodne z rytmem sezonowych zmian produkcji rolnej, uwarunkowanym porami roku. Pogłębia ono jednak trwającą już blisko 2 lata dekoniunkturę w polskim rolnictwie. Spadek wartości IRGAGR jest skutkiem pogarszającej się sytuacji dochodowej gospodarstw rolnych, wynikającej ze spadku wielkości produkcji i cen skupu głównych produktów rolnych. Rolnicy nie przewidują poprawy swojej sytuacji finansowej w kolejnym kwartale” – stwierdza IRG SGH.

Koniunktura w gospodarstwach rolnych, raport GUS, produkcja roślinna, hodowla zwierząt

Spuszczone głowy rolników. Koniunkturę oceniają jednoznacznie

Zarówno zmiany, jakie miały miejsce w drugim półroczu 2021 r., jak i bieżąca (czerwiec 2022 r.) koniunktura, w ocenie rolników kształtowały się niekorzystnie. Równie pesymistyczne były wyrażane przez nich prognozy na...

Jak jednocześnie zastrzega, w wynikach styczniowego i lutowego badania widać jednak pewne oznaki zakończenia dekoniunktury.

Ożywienie w drugim kwartale

„Zmiana rok do roku wartości wskaźnika jest dodatnia po raz pierwszy od III kwartału 2021 r. Wzrosły również - w porównaniu z IV kwartałem ub.r., a w niektórych przypadkach także w porównaniu z poziomami sprzed roku - wartości sald dot. zakupów obrotowych środków produkcji i nakładów inwestycyjnych. Symptomy wyczekiwanego przełamania tendencji spadkowej widoczne są jednak przede wszystkim w poprawie nastrojów rolników. Mierzący je wskaźnik zaufania zwiększył swoją wartość o 9,9 pkt. Takiego wzrostu nie obserwowaliśmy od III kwartału 2020 r., który przyniósł odprężenie polskiej gospodarce, również rolnej, po kryzysie covidowym” – czytamy w informacji przygotowanej przez ekspertów z SGH.

W ich ocenie, sygnalizowana przez niektóre wyżej wymienione wskaźniki poprawa w otoczeniu makrogospodarczym powinna przynieść polepszenie koniunktury rolnej w kolejnym kwartale. Ponadto drugi kwartał roku jest zazwyczaj okresem sezonowego ożywienia w rolnictwie.

Poleć
Udostępnij