Eksport polskiej żywności bije kolejne rekordy

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
22-05-2022,10:00 Aktualizacja: 21-05-2022,20:02
A A A

W pierwszym kwartale br. polski eksport towarów rolno-spożywczych osiągnął 10,2 mld euro i był o 16,2 proc. wyższy rok do roku. W strukturze wywozu dominowało mięso - poinformował Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Podobnie jak w poprzednich latach, rodzime produkty rolno-spożywcze znalazły nabywców przede wszystkim na rynku Unii Europejskiej. Przyniosły 7,6 mld euro (+21 proc.), co stanowiło 75 proc. przychodów uzyskanych z wywozu tych towarów.

Jan Krzysztof Ardanowski, Rada ds. Wsi i Rolnictwa, bezpieczeństwo żywnościowe Polski, wojna w Ukrainie

Polska może produkować więcej żywności. Świat jej potrzebuje

Na świecie zaczyna brakować żywności, wiele krajów jest na granicy głodu. Polska powinna zwiększyć produkcję żywności - powiedział po posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP jej przewodniczący Jan...

Do krajów pozaunijnych w okresie styczeń-marzec 2022 r. wysłano z Polski żywność o wartości 2,6 mld euro (+4 proc.).

W strukturze towarowej eksportu produktów rolno-spożywczych dominowały mięso i przetwory mięsne. Przychody uzyskane ze sprzedaży w ramach tej grupy towarowej były o 28 proc. wyższe niż rok wcześniej i wyniosły 2 mld euro, czyli 20 proc. wartości wywozu żywności.

Drugą pod względem wartości pozycję z 12 proc. udziałem w eksporcie produktów rolno-spożywczych zajmowało ziarno zbóż i przetwory, których sprzedaż wzrosła o 3 proc., do 1,2 mld euro.

- Polski eksport produktów rolno-spożywczych w pierwszym kwartale 2022 r. charakteryzował się znacznym wzrostem przychodów, pomimo ograniczeń spowodowanych epidemią koronawirusa oraz wybuchem konfliktu zbrojnego w Ukrainie pod koniec lutego - skomentował Marcin Wroński, zastępca Dyrektora Generalnego KOWR.

Henryk Kowalczyk, ceny żywności, walka z inflacją, wojna w Ukrainie, bezpieczeństwo żywnościowe

Kryzys zbożowy nadchodzi. Żywność będzie coraz droższa

Jeśli wojna w Ukrainie nie wygaśnie, to będzie w pewnym sensie kryzys zbożowy, co oznacza, że ceny na rynkach światowych wrosną i będzie to kolejny impuls inflacyjny, światowy impuls inflacyjny - ocenił Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa. - Moim...

Podkreślił, że bardzo pozytywną tendencją była nie tylko rosnąca sprzedaż towarów rolno-spożywczych na rynek unijny i poza UE, ale również dużo większa dynamika wzrostu eksportu w porównaniu z sytuacją, która miała miejsce w I kwartale ub.r., gdy wpływy z eksportu wzrosły zaledwie o 1 proc.

Według eksperta bardzo dobre wyniki handlowe są następstwem kilku głównych czynników. - To przede wszystkim rosnąca aktywność krajowych przedsiębiorców w kierunku dywersyfikacji relacji biznesowych oraz utrzymujący się popyt na polskie produkty na rynku międzynarodowym, dzięki dostosowywaniu oferty asortymentowej przez przedsiębiorców do zróżnicowanych preferencji konsumentów zagranicznych - wyliczał.

Konkurencyjność cenową naszych artykułów żywnościowych wspierał korzystny dla eksporterów kurs złotego względem euro. Dobre wyniki eksportu były również efektem pewnego ożywienia gospodarczego po kryzysie spowodowanym lockdownem.

Henryk Kowalczyk, Qu Dongyu, bezpieczeństwo żywnościowe świata

Bezpieczeństwo żywnościowe coraz bardziej zagrożone

Polska oczekuje zaangażowania FAO w zakresie analiz i propozycji rozwiązań dotyczących wsparcia rolnictwa w Ukrainie - powiedział Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa. Szef resortu spotkał się z Qu Dongyu, dyrektorem generalnym FAO, który...

Wroński zwrócił uwagę, że stosunkowo niewielki udział krajów WNP (byłego ZSRR) w przychodach ze sprzedaży żywności, ograniczył negatywny wpływ konfliktu zbrojnego w Ukrainie na wyniki w handlu artykułami rolno-spożywczego. Jego zdaniem wyniki w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi świadczą o tym, że Polska ma duży potencjał i żywności w naszym kraju nie zabraknie.

Zastępca dyrektora KOWR zauważył też, że krajowe rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy w ostatnich latach przeszły ogromną transformację, zwiększyła się wydajność produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz wzrósł potencjał produkcyjny w przemyśle spożywczym.

- Dzięki zwiększaniu eksportu artykułów rolno-spożywczych zarówno do UE, jak i na rynki krajów pozaunijnych mamy możliwość zagospodarowania dużych nadwyżek produkowanej żywności. Równocześnie wysyłki stanowią ważne źródło przychodów dla przemysłu rolno-spożywczego i pośrednio wpływają na gospodarkę kraju - stwierdził ekspert.

Polska w ubiegłym roku wyeksportowała produkty rolno-spożywcze o rekordowej wartości ponad 37 mld euro (+3 mld). Na rekordowym poziomie było też saldo obrotów w handlu żywnością i wyniosło 12,7 mld euro.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie