Rządowe plany zakupu energii na aukcjach. Jest już projekt rozporządzenia

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: k.perkowska I perkowska@apra.pl
24-04-2015,13:20 Aktualizacja: 24-04-2015,14:00
A A A

Ponad 4,5 mln MWh energii elektrycznej z już istniejących instalacji oraz 50,4 mln MWh energii z nowych instalacji OZE zamierza kupić w 2016 roku rząd podczas aukcji – wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów. Do końca roku zostaną podane ceny referencyjne dla poszczególnych technologii, których nie będzie można przekroczyć w ofertach aukcyjnych.

Projekt rozporządzenia w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może być sprzedana na aukcjach w 2016 roku, opublikowało Rządowe Centrum Legislacji.

Dokument zakłada, że rząd kupi w ten sposób w przyszłym roku 4 579 491 MWh energii z istniejących instalacji OZE, z czego 2 289 745 MWh może pochodzić ze źródeł o stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszym niż 4000 MWh/MW/rok. Maksymalną wartość energii w tej grupie projektów oszacowano na 1 744 694 319 złotych.

W przypadku nowych instalacji OZE ilość energii sprzedanej na aukcjach w 2016 roku ma wynieść do 50 449 950 MWh, z czego 30 907 350 MWh może pochodzić ze źródeł o stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszym niż 4000 MWh/MW/rok. Maksymalna wartość energii z tej grupy projektów to 18 201 331 716 złotych.

Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku planowany zakup energii na aukcjach nie obejmie instalacji zmodernizowanych po wejściu w życie rozdziału 4. ustawy o OZE, czyli po 1 stycznia 2016 roku.

Obowiązek wydania rozporządzenia w sprawie maksymalnej ilości energii sprzedawanej na aukcjach nałożyła na rząd uchwalona 20 lutego ustawa o OZE. Likwiduje ona z końcem tego roku dotychczasowy system wsparcia w postaci świadectw pochodzenia, czyli tzw. zielonych certyfikatów. Jednak przez najbliższe 15 lat korzystać z nich będą mogli jeszcze wytwórcy, którzy uruchomili wcześniej produkcję energii w instalacjach o mocy powyżej 40 kW. Mogą z nich także zrezygnować i przejść na system aukcyjny, obowiązkowy dla wszystkich inwestorów, którzy nie zdążą rozpocząć produkcji energii przed 1 stycznia 2016 roku.

Do końca roku RM ma opublikować kolejne rozporządzenie dotyczące wysokości cen referencyjnych, stanowiących maksimum w składanych ofertach aukcyjnych. Stawki mają być zróżnicowane w zależności od rodzaju technologii OZE i ustalane na postawie szacunkowych kosztów produkcji energii w poszczególnych sektorach.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Gospodarki, przy uwzględnieniu 48 miesięcy na wytworzenie po raz pierwszy energii przez producentów, którzy wygrali aukcję (maksymalnie 24 miesięcy dla fotowoltaiki i 72 miesięcy dla morskich farm wiatrowych) założono, że do wytworzenia w 2020 roku energii na poziomie 11 211,1 GWh aukcje należy rozstrzygać najpóźniej do końca 2018 roku. Dlatego wolumen energii uzyskanej z aukcji rozstrzygniętych w przyszłym roku ma wynieść 30 proc. wartości przewidzianej na 2020 rok, czyli 3 363,33 GWh.

W ocenie skutków regulacji rozporządzenia jego autorzy wyjaśniają, że przy wyliczaniu maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej możliwej do sprzedaży w aukcjach w 2016 roku wzięto pod uwagę, że stawka opłaty OZE przewidziana w ustawie na poziomie 2,51 zł za MWh nie uwzględniała wprowadzenia stałych taryf gwarantowanych dla mikroinstalacji o mocy do 10kW (w wysokości 450-750 zł za MWh). Dlatego przyjęto, że wolumen energii wynikający z aukcji rozstrzygniętych w 2016 roku „powinien być ograniczony do 1/3 tej kwoty”, czyli osiągnąć najwyżej 475 Gwh.

Ponieważ w aukcjach będą uczestniczyć podmioty otrzymujące wsparcie z systemu krócej niż 15 lat (z uwagi na przechodzenie z zielonych certyfikatów) założono, że poziom 475 GWh utrzyma się przez pierwsze 5 lat. „Następnie będzie stopniowo malał, aż osiągnie poziom 47,5 GWh w piętnastym roku od dnia rozstrzygnięcia aukcji w 2016 roku” - wyjaśniają autorzy projektu.

Dlatego maksymalna ilość energii elektrycznej z OZE, możliwej do sprzedania podczas aukcji dla instalacji przechodzących z systemu świadectw pochodzenia w 2016 roku ma wynieść 4579,5 GWh.

Całkowity koszt energii dla tej grupy ustalono na poziomie 1 744 694 319 złotych (w ciągu 15 lat), przy założeniu średniej ceny energii sprzedawanej w aukcjach na poziomie 380,98 zł/MWh. Prognozę oparto na średniej wartości praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia w 2014 roku (199,43 zł/MWh) oraz średniej cenie sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za 2013 rok (181,55 zł/MWh).

Projekt nie podlegał wcześniej konsultacjom i jego autorzy proponują zebranie uwag partnerów społecznych równolegle z uzgodnieniami międzyresortowymi. W tym celu ma zostać przekazany m.in. izbom gospodarczym, stowarzyszeniom producentów oraz konfederacjom pracodawców.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii ma wejść w życie 31 maja 2015 roku.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama