Są pieniądze dla inwestorów z sektora OZE

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
05-12-2016,14:35 Aktualizacja: 05-12-2016,15:12
A A A
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił pierwszy konkurs projektów w ramach działania "Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych".
 
O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy złożą do NFOŚiGW wnioski o wsparcie od 31 grudnia 2016 r. do 1 marca 2017 r. 
 
Harmonogram konkursu przewiduje dwustopniową ocenę projektów: formalną i merytoryczną, które zakończą się w czerwcu przyszłego roku. Miesiąc później fundusz opublikuje na stronie internetowej listy rankingowe projektów wybranych do dofinansowania, a zawarcie umów zaplanowano do października 2017 r. 

odnawialne źródła energii, farma wiatrowa, panele fotowoltaiczne, dotacje na oze, wfośigw, prosument, mikroinstalacja

Dotacje i ulgi dla inwestujących w OZE

Samorządy zaczynają stawiać na odnawialne źródła energii. Po farmach wiatrowych przyszedł czas na panele fotowoltaiczne. Zachętą do inwestycji w prąd ze słońca ma być pomoc finansowa na zakup nowoczesnej instalacji. Niektóre...
Na budżet konkursu zarezerwowano 210 mln zł przy czym maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż 85 proc. 
 
Łączna wartość wsparcia ze środków publicznych (ze wszystkich źródeł) dla przedsiębiorcy na projekt nie może przekraczać 15 mln euro.
 
Wsparcie przeznaczone będzie na budowę nowych lub przebudowę instalacji skutkującej zwiększeniem mocy zainstalowanej jednostek wytwarzania energii cieplnej wykorzystujących biomasę (pow. 5 MWth), energię promieniowania słonecznego (pow. 2 MWth) lub energię geotermalną (pow. 2 MWth).
Poleć
Udostępnij
Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu