Należy zwiększyć potencjał morskiej energetyki wiatrowej

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
07-08-2018,8:00 Aktualizacja: 07-08-2018,8:11
A A A

Energa Wytwarzanie, podtrzymując zainteresowanie obszarem morskiej energetyki wiatrowej, zgłosiła uwagi do Urzędu Morskiego w Gdyni dotyczące projektu planu zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich - informuje spółka.

Energa zamierza kontynuować swoje zaangażowanie w temacie offshore, opowiada się za zmianą zapisów w projekcie planu w celu ułatwienia budowy farm wiatrowych na morzu.

19 czerwca został wyłożony w Urzędzie Morskim w Gdyni do publicznego wglądu projekt zagospodarowania przestrzennego terenów morskich, o których mowa jest w ustawie z 29 listopada 2017 r. o obszarach morskich RP i administracji morskiej, tj. o wyłącznej strefie ekonomicznej wraz ze strefą przyległą, morzu terytorialnym oraz morskich wód wewnętrznych. Projekt został opublikowany w skali 1:200 000.

morskie farmy wiatrowe, elektrownia wiatrowa, wiatrak, polenergia, statoil, turbina wiatrowa, wiatraki na bałtyku

Kulczykowie inwestują w wiatraki na Bałtyku. Będą największe w Polsce

Grupa energetyczna Polenergia podpisała przedwstępną umowę zbycia połowy udziałów w spółkach zależnych Polenergia Bałtyk II i Polenergia Bałtyk III, realizujących budowę morskich farm wiatrowych o mocy 1200 MW. Umowa została zawarta z...

1 sierpnia br. minął termin na składanie uwag i wniosków do opublikowanego planu. Energa Wytwarzanie, należąca Grupy Energa, przekazała swoje stanowisko w sprawie zagospodarowania obszarów morskich.

W stanowisku wskazano szereg uwag sprzyjających budowie farm wiatrowych na wodzie. Do najważniejszych należy zaliczyć postulat zwiększenia obszarów dedykowanych pod rozwój morskiej energetyki wiatrowej. Ponadto, Energa Wytwarzanie rekomenduje zniesienie nakazu wyznaczania korytarza wolnego od zabudowy, co w ocenie spółki istotnie zmniejszałoby potencjał morskich farm wiatrowych.

- Wykorzystanie potencjału płynącego z morskiej energetyki wiatrowej oraz uwzględnienie go w mixie energetycznym Polski z pewnością pozwoli na dywersyfikację źródeł wytwarzania energii elektrycznej, a tym samym zwiększy bezpieczeństwo i niezależność energetyczną Polski. Pozwoli na zwiększenie produkcji ze źródeł odnawialnych, co przyczyni się tym samym do spełnienia wymogu zwiększenia udziału energii z OZE w całkowitym zużyciu energii elektrycznej - mówi Piotr Meler, prezes zarządu Energa Wytwarzanie.

energetyka morska, energetyka wiatrowa, farmy morskie, Maciej Stryjecki, Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej

Na Bałtyku powstaną elektrownie? Energetyka morska ma spory potencjał

Dwie elektrownie Bełchatów mogą powstać na Bałtyku. Potencjał morskiej energetyki wiatrowej w Polsce wynosi 8-10 GW i póki co jest niewykorzystany. - Energetyka morska jest jedną z najszybciej rozwijających się branż w energetyce....
- W naszej ocenie rozwój morskich farm wiatrowych w Polsce będzie kołem zamachowym dla odbudowy polskiego przemysłu stoczniowego a także całego łańcucha dostaw komponentów, materiałów oraz usług. Będzie stanowił również doskonałe pole do rozwoju innowacyjnych rozwiązań, co może przyczynić się do wzrostu konkurencyjności Polski na tle pozostałych krajów europejskich. Mamy nadzieję, że nasz głos zostanie wzięty pod uwagę w dalszych pracach nad planem zagospodarowania obszarów morskich. Zamierzamy kontynuować swoje zaangażowanie w temacie offshore - zaznacza.

To kolejny przejaw aktywności spółki Energa Wytwarzanie w obszarze morskiej energetyki wiatrowej. Przedłożenie Urzędowi Morskiemu w Gdyni obszernego dokumentu z uwagami do projektu zagospodarowania obszarów morskich było poprzedzone między innymi: uczestnictwem w spotkaniach branżowych związanych z opublikowaniem planu oraz obecnością na posiedzeniach Parlamentarnego Zespołu ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej.

pge eo, polska grupa energetyczna, farma wiatrowa na morzu, wiatraki, energia wiatru, panele fotowoltaiczne, lidar

Laserem mierzą prędkość i kierunek wiatru na Bałtyku

Dwuletnie pomiary warunków wietrzności na Morzu Bałtyckim rozpoczęła właśnie PGE Energia Odnawialna. Badania są prowadzone w odległości około 32 km od Łeby, w rejonie planowanej morskiej farmy wiatrowej Baltica. PGE EO korzysta z pływającego...
Energa Wytwarzanie, jako lider Linii Biznesowej Wytwarzania w Grupie Energa, koordynuje działalność grupy w ramach wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w konwencjonalnych źródłach wytwórczych, w tym kogeneracyjnych, świadczenia usług systemowych, przesyłu i dystrybucji ciepła.

Do produkcji energii wykorzystuje wodę, wiatr, biomasę, promieniowanie słoneczne, jak również węgiel kamienny. Posiada 46 elektrowni wodnych, pięć farm wiatrowych, dwie farmy fotowoltaiczne (w tym największą w Polsce elektrownią PV o mocy 3,77 MW zlokalizowaną w Czernikowie), jedną elektrownię konwencjonalną (w Ostrołęce), cztery elektrociepłownie i dwie ciepłownie.

Energa posiada największy wśród polskich grup energetycznych udział energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Piątek, 14 grudnia Godz:
Imieniny: Jana, Alfreda
Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama