Bruksela znowu upomina Polskę w sprawie biopaliw

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Krzysztof Strzępka PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
28-04-2017,8:25 Aktualizacja: 28-04-2017,8:40
A A A

Polskie przepisy dotyczące biopaliw, mimo wprowadzenia postulowanych przez urzędników w Brukseli zmian, nadal są kwestionowane jako sprzeczne z prawem UE. W czwartek Komisja Europejska przesłała do władz w Warszawie dodatkowe upomnienie w tej sprawie.

W maju ubiegłego roku komisja pozwała nasz kraj do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z wprowadzonymi w polskim prawie ograniczeniami dotyczącymi importu niektórych biopaliw i surowców do ich produkcji.

biopaliwa, produkcja biopaliw, biodiesel, bioetanol, biopaliwa pierwszej generacji

Bruksela proponuje ograniczenie udziału biopaliw pierwszej generacji

Jest wstępna propozycja Komisji Europejskiej dotycząca zmniejszenia udziału biopaliw z surowców rolniczych (biopaliwa pierwszej generacji) w transporcie w latach 2020-2030 z 7 proc. w 2021 roku do 3,8 proc. w 2030. Oznaczałoby to korektę...

Zastrzeżenia Brukseli dotyczyły m.in. preferencyjnego traktowania podmiotów działających na rynku paliw, które zaopatrują się co najmniej w 70 procentach w biopaliwa u polskich producentów.

Od czasu złożenia skargi niektóre przepisy zostały znowelizowane, ale komisja po przeprowadzeniu dodatkowej analizy stwierdziła, że nadal nie w całości spełniają jej wymagania.

"Polskie przepisy dotyczące biopaliw nie są w pełni zgodne z dyrektywą w sprawie odnawialnych źródeł energii oraz z art. 34 Traktatu o funkcjonowaniu UE dotyczącym swobodnego przepływu towarów" - podkreśliła KE w komunikacie.

Pierwsze zastrzeżenie dotyczy hydrorafinowanego oleju roślinnego (HVO). Biopaliwo to nie jest w Polsce wytwarzane, ale może być importowane z innych państw członkowskich. Jednak tylko w teorii, bo - jak wskazuje KE - nie można go w naszym kraju wprowadzać do obrotu z powodu braku odpowiednich wymogów dotyczących paliw HVO.

biopaliwa, produkcja biopaliw, arr, agencja rynku rolnego, ministerstwo rolnictwa

Biopaliwa na własny użytek? Rolnicy nie są zainteresowani

Rolnicy mogą wytwarzać biopaliwa ciekłe na własny użytek, ale w praktyce nie są tym zainteresowani. Rejestr prowadzony przez Agencję Rynku Rolnego składa się z zaledwie... trzech pozycji. Kiedyś wydawało się, że biopaliwa wytwarzane w...

"Po drugie, z preferencyjnego traktowania korzystają uczestnicy rynku paliw, którzy co najmniej 70 proc. swoich biopaliw pozyskują od producentów z siedzibą w Polsce oraz z surowców z ograniczonej liczby państw, co oznacza dyskryminację producentów biopaliw i surowców z innych państw" - podkreśliła komisja.

Procedura wobec Polski w tej sprawie trwa już od lutego 2014 r., kiedy to KE po raz pierwszy wezwała Polskę do usunięcia regulacji niezgodnych z prawem unijnym.

Dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii zawiera wymóg, zgodnie z którym wszystkie państwa członkowskie muszą zapewnić, by do 2020 r. co najmniej 10 proc. całej energii zużywanej w transporcie pochodziło z OZE. Do realizacji tego celu mogą być wykorzystywane biopaliwa pod warunkiem, że spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju określone w unijnych przepisach.

Państwa członkowskie muszą również jednakowo traktować zrównoważone biopaliwa i surowce do ich produkcji niezależnie od ich pochodzenia. Wynika to z konieczności pogodzenia celów w zakresie energii ze źródeł odnawialnych z funkcjonowaniem nieskrępowanego ograniczeniami rynku biopaliw.

Polska ma teraz dwa miesiące na powiadomienie komisji o działaniach przyjętych w celu poprawienia tej sytuacji. Później Bruksela może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy kolejny raz do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama