Z biogazowni popłynie ciepło do ekologicznej sieci. Unia sporo dopłaci

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
20-04-2017,10:15 Aktualizacja: 04-08-2017,10:38
A A A

Do 2019 r. w miejscowości Potęgowo w powiecie słupskim n pomorzu ma być zbudowana ekologiczna sieć ciepłownicza. Ciepło do budynków dostarczy pobliska biogazownia. Koszt inwestycji to ponad 9,1 mln zł, z czego 85 proc. będzie pochodzić z budżetu UE.

- Mamy teraz opalaną węglem przestarzałą kotłownię z lat. 80., co oznacza albo jej gruntowną przebudowę lub budowę nowej. Opracowaliśmy analizę, która miała dać odpowiedź na pytanie, które rozwiązanie będzie dla nas najlepsze pod względem finansowym, technologicznym i środowiska naturalnego. Najkorzystniejszym wariantem okazało się skorzystanie z odnawialnych źródeł energii - powiedziała Katarzyna Kozioł, inspektor ds. zamówień publicznych i ekologii w Urzędzie Gminy w Potęgowie.

biogazownia, biogaz, biogaz z gnojowicy, Masa pofermentacyjna, oze

Będzie łatwiej o poferment z biogazowni

Masa pofermentacyjna, która pozostaje w biogazowniach przy wytwarzaniu biogazu jest z reguły wartościowym nawozem. Wkrótce, dzięki nowym przepisom, producenci rolni będą ją mogli łatwiej nabywać. Do konsultacji społecznych trafił...

Biogazownia działa od 2013 r. w pobliskim Darżynie, jej właścicielem jest prywatny przedsiębiorca. Zakład korzysta z masy organicznej, takiej jak np. kukurydza, ziemniaki i gnojowica, poddawanej fermentacji. W wyniku dalszych procesów technologicznych wytwarzana jest energia elektryczna.

- Efektem ubocznym tej technologii jest energia cieplna, która do tej pory szła do atmosfery i nie była w żaden sposób wykorzystywana - wyjaśniła Kozioł.

W ramach przedsięwzięcia powstanie ciepłociąg o długości prawie 5 km oraz wymienionych zostanie 20 węzłów cieplnych w budynkach na terenie miejscowości.

Inwestycja pozwoli zamknąć starą kotłownię na węgiel, dzięki czemu zmniejszy się emisja dwutlenku węgla oraz dotychczasowe rachunki za ciepło. Wstępne ekspertyzy wskazują bowiem, że skorzystanie z odnawialnych źródeł energii przez Potęgowo może być tańsze nawet do 30 proc.

- Na razie nie chcemy się jednak trzymać żadnych sztywnych wskaźników, ponieważ jesteśmy dopiero na etapie przed negocjacjami z właścicielem biogazowni na temat cen - zaznaczyła przedstawicielka urzędu gminy.

biogazownia, Krajowy Plan Działania, OZE, energia ze źródeł odnawialnych

Biogazownie rolnicze pilnie poszukiwane

W Krajowym Planie Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych założono, że w 2016 roku biogazownie osiągną 280 MW zainstalowanej mocy elektrycznej, a do 2020 roku w Polsce będzie już 980 MWe w biogazowniach. W połowie 2016 r. mamy w...

Obecnie z usług kotłowni w Potęgowie korzysta ok. połowa z ok. 1400 mieszkańców miejscowości oraz szkoła. Ekologiczna sieć ciepłownicza będzie docierać do podobnej liczby odbiorców, ponadto do tej infrastruktury podłączone zostanie jeszcze sześć innych obiektów publicznych, w tym Urząd Gminy.

Rozpoczęcie inwestycji planowane jest po podpisaniu umowy o dofinansowanie z unijnego budżetu tzn. w trzecim kwartale. - W zależności od przebiegu przetargu na wykonawcę planujemy zakończyć inwestycję w ciągu ok. 2-3 lat. Nie jest też wykluczone, że uda się sfinalizować całe przedsięwzięcie już w przyszłym roku - dodała Kozioł.

Poinformowała, że wniosek o dofinansowanie budowy ekologicznej sieci ciepłowniczej gmina Potęgowo złożyła do Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w grudniu 2016 r. W wyniku trwającej cztery miesiące procedury oceny ośmiu wniosków zespół ekspertów uznał projekt za najlepszy przyznając mu najwyższą dotację.

Wartość inwestycji to ponad 9,1 mln zł, a kwota przyznanego dofinansowania z UE wynosi ponad 6,3 mln zł, co stanowi 85 proc. kosztów przedsięwzięcia.

Gmina Potęgowo zrealizuje inwestycję w partnerstwie ze spółką Nadmorskie Elektrownie Wiatrowe Darżyno, właścicielem biogazowni. Spółka w ramach tej współpracy kupi niezbędne urządzenia, które umożliwią przesył ciepła.

Poleć
Udostępnij
Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu