Siew pszenicy po burakach

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: dr inż. Arkadiusz Artyszak|redakcja@agropolska.pl
21-10-2015,11:00 Aktualizacja: 13-11-2015,15:32
A A A

Rolnicy, którzy późno zbierają buraki cukrowe stają przed dylematem, co wysiać na takim stanowisku: pszenicę ozimą, odmiany przewódkowe pszenicy jarej, czy poczekać z siewem do wiosny i wysiać pszenicę jarą.

Ostatnie rozwiązanie jest najgorsze, bo już na starcie traci się około 1/3 plonu w stosunku do formy ozimej. Jeśli na to nałoży się susza, to obniżka plonu jest jeszcze większa, gdyż rośliny nie są w stanie skorzystać z wody, która pozostała w glebie po zimie. Rodzi się więc pytanie: odmiany ozime pszenicy, czy też odmiany przewódkowe?

33 odmiany pszenicy ozimej do wyboru

Na Listach Odmian Zalecanych pszenicy ozimej do uprawy w tym roku znajdują się 33 odmiany. Cztery z nich (Brilliant, Julius, Pamier i Toras) to odmiany z Katalogu Wspólnotowego (CCA), nie zarejestrowane w naszym kraju. Odmiana Ostroga jest...
Przypominam, że w naszych warunkach za przewódki uznaje się odmiany jare, które wysiane jesienią są w stanie wykształcić kłos, zakwitnąć i wytworzyć ziarno.

Przewódki w ostatnich latach stały się w naszym kraju bardzo modne. Rodzi się tylko pytanie: czy słusznie? Osobiście uważam, że bardziej celowe jest wysiewanie w późnych terminach odmian ozimych zwiększając normę wysiewu. Pogląd ten opieram nie tylko na wieloletnich obserwacjach własnych, ale także na wynikach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego (PDOiR) prowadzonego przez COBORU.

W tym roku większość odmian ozimych pszenicy wysianych po 10 listopada plonowała wyżej od odmian jarych (tabela). Warto także podkreślić, że ostatniej zimy w ogólne nie było mrozów. Z odmian ozimych najlepiej plonowały odmiany: Artist, Franz i KWS Loft, a z przewódek Tybalt.        

Tabela. Plonowanie odmian pszenicy ozimej i jarej przy opóźnionym terminie siewu* w badaniach PDOiR w 2015 r.  

Odmiana

Wartość technologiczna

Plon ziarna, % wzorca

Wzorzec, dt/ha

97,9

Pszenica ozima

Arktis

 

 

 

 

 

A

87

Florus

98

Franz

101

Hondia

97

Kredo

100

KWS Dakotana

97

Lavantus

90

Linus

99

Patras

99

Praktik

96

RGT Kilimanjaro

100

Tuleckab

100

Artist

 

 

 

 

 

B

102

Belissa

98

Fakir

96

KWS Livius

95

KWS Loft

101

KWS Ozon

99

Pengar

96

Platin

96

Rotax

99

Speedway

99

Tobak

95

Ohio

C

99

Pszenica jara

Izera

 

A

87

Mandaryna

92

Struna

90

Tybalt

99

Harenda

B

96

*siew po 10 listopada; intensywny poziom agrotechniki; wzorzec – średnia z odmian Patras, RGT Kilimjaro, Artis i KWS Ozon; A – jakościowa odmiana chlebowa; B – odmiana chlebowa; C – odmiana pastewna lub inna; b – odmiana o białym ziarnie

Źródło: COBORU

Poleć
Udostępnij
Skomentuj