Pieniądze na zadrzewienia śródpolne coraz bliżej. Znamy szczegóły

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
01-12-2021,9:20 Aktualizacja: 01-12-2021,9:26
A A A

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ma zostać wzbogacony o wsparcie na tworzenie zadrzewień śródpolnych.

Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia ministra rolnictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych" objętego PROW 2014-2020.

zadrzewienia śródpolne, prow 2014-2020, Ryszard Bartosik, tworzenie terenów zalesionych

Będzie wsparcie na tworzenie zadrzewień śródpolnych

Zadrzewienia śródpolne znikają z krajobrazów rolniczych, mimo że ograniczają straty wody z gleby i jej spływ powierzchniowy oraz przeciwdziałają erozji wietrznej. Być może zmieni to planowane wsparcie finansowe dla gospodarzy. Ryszard...

O pracach nad tym aktem informował wcześniej wiceminister Ryszard Bartosik. Jak wskazano w uzasadnieniu, proponowane rozszerzenie zakresu wsparcia zostało przyjęte uchwałą nr 201 Komitetu Monitorującego PROW z 16 lutego, a następnie zatwierdzone decyzją C(2021) 6553 Komisji Europejskiej (KE) z 31 sierpnia.

"Uzasadnieniem dla rozszerzenia podziałania 8.1 PROW 2014–2020 jest potrzeba wdrożenia płatności dla rolników oraz jednostek samorządu terytorialnego na zakładanie zadrzewień śródpolnych na gruntach ornych będących ich własnością. Pomoc przyznawana będzie na zakładanie zadrzewień o powierzchni co najmniej 0,1 ha i nie więcej niż 0,5 ha oraz o szerokości nie większej niż 20 m" - wyliczono w projekcie.

Zadrzewiania tworzone mają być ściśle według kryteriów określonych w zmienionym PROW 2014-2020 (oraz wymogów określonych w przepisach rozporządzenia, tj. m.in. z mieszanki rodzimych gatunków drzew i krzewów (co najmniej 3 różnych), w której przeważają gatunki liściaste - 90 proc. (w tym biocenotyczne lub miododajne).

Zadrzewienia śródpolne, pomorze, gdańsk, RDOŚ, ANR, wycinka zadrzewień

Wspólnie będą chronić zadrzewienia śródpolne

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i Agencja Nieruchomości Rolnych w Gdańsku nawiązały współpracę w celu skutecznej ochrony cennych zadrzewień śródpolnych na Pomorzu. Zadrzewienia śródpolne na niewielkich działkach przy...

Zakładane w ten sposób zadrzewienia stanowić mają element krajobrazu istotny dla zachowania bioróżnorodności obszarów rolnych, ponieważ są miejscem bytowania wielu organizmów i bazą pokarmową m.in. dla ptaków i owadów zapylających, wspomagając tym samym utrzymanie równowagi ekologicznej w systemach rolniczych.

Realizować będą ponadto szereg innych funkcji środowiskowych, w tym przede wszystkim zwiększenie retencji wodnej, poprawę jakości wód oraz przeciwdziałanie erozji gleby.

"Funkcje wodochronne zadrzewień będą realizowane poprzez propagowanie ich zakładania m.in. przy ciekach i zbiornikach wodnych. Sadzone tam drzewa i krzewy, dzięki rozbudowanemu systemowi korzeniowemu, stanowić będą skuteczną barierę ograniczającą przemieszczanie się zanieczyszczeń do wód" - czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia.

Resort rolnictwa zapewnia w nim, że wsparcie na tworzenie zadrzewień śródpolnych obejmie koszty ich założenia i ochrony. Stawki płatności zostały zatwierdzone w zmienionym PROW 2014-2020.

Są zróżnicowane w zależności od nachylenia terenu - powyżej 12 stopni oraz w warunkach korzystnych. Dodatkowo refundowane będą koszty zabezpieczenia sadzonek przed zwierzyną (stawki są w załączniku nr 2 do projektu - tutaj).

Warto dodać, że po 2022 r. w ramach projektowanego Planu Strategicznego na lata 2023-2027 planowane jest wsparcie założonych zadrzewień śródpolnych w ramach ekoschematów, czyli przyszłych płatności I filara WPR, związanych z praktykami na rzecz ochrony środowiska i klimatu.
 

  • Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.
Advertisement
Advertisement