Rzepak ozimy: dokarmianie dolistne krzemem

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: dr inż. Arkadiusz Artyszak I artyszak@apra.pl
17-09-2018,10:45 Aktualizacja: 17-09-2018,10:45
A A A

Nowym zabiegiem stosowanym coraz częściej w praktyce rolniczej jest dokarmianie dolistne roślin krzemem (Si). Pierwiastek ten może być stosowany również jesienią w uprawie rzepaku ozimego.

Krzem ogranicza wpływ niekorzystnych zjawisk pogodowych takich jak m.in. susza, nadmiar opadów, niska i wysoka temperatura a także porażenie przez choroby i żerowanie szkodników. W przypadku rzepaku ozimego może to wpływać na kondycję roślin przed zimą i lepsze przezimowanie.

pszenica, łan, pole

Czy warto stosować krzem?

O tym oczywiście zadecyduje rolnik, ale chyba warto inwestować w plon i zwiększać tolerancję roślin na czynniki stresowe nie ponosząc kosztów innych, jak tylko na dodatkowo wzbogacone w krzem nawozy. Z krzemu zbudowana jest w 27 proc....

W tym roku na wielu plantacjach rzepaku ozimego masowo występują pchełki. Wyniki badań przeprowadzonych z krzemem w innych uprawach wykazały, że stosowanie nawozów zawierających krzem m.in. w formie krzemianów sodu, powoduje pokrycie roślin cienką warstwą krzemu, która utrudnia żerowanie szkodników. Oczywiście, jest to zabieg, który może ograniczać straty powodowane przez takie szkodniki, a nie zastępować zwalczania chemicznego.

Wybór produktów zawierających krzem a rekomendowanych przez ich producentów do dokarmiania dolistnego rzepaku ozimego jesienią jest już dość bogata (tabela).

Należy pamiętać, że zdecydowana większość z nich ma wysokie pH a w związku z tym nie powinna być stosowana łącznie z innymi nawozami lub środkami ochrony roślin. Wyjątkiem jest Optysil, który ma odczyn obojętny.

Zawsze jednak przed przygotowaniem cieczy roboczej należy wykonać test mieszalności i sprawdzić czy nie dochodzi do niekorzystnych reakcji pomiędzy składnikami mieszaniny.

Można także skontaktować się z przedstawicielem producenta produktu w celu zasięgnięcia porady.

Tabela. Produkty polecane do dokarmiania dolistnego rzepaku ozimego krzemem jesienią

Produkt

Zalecenia stosowania

Agriker Silicium

1 l/ha jesienią od fazy 4 liści (BBCH 14)

ASX Krzem plus

0,5 l/ha w fazie 4-6 liści (BBCH 14-16)

Diacellite Nutri - Ziemia Okrzemkowa

6 kg/ha w fazie formowania i rozwoju rozety liściowej (BBCH 14-19)

Immuno Activ Si

0,5-1 l/ha w fazie 4–8 liści (BBCH 14-18)

Insol Krzem 100

1 l/ha w fazie 4-8 liści (BBCH 14-18)

Krzemian

0,5-0,8 l/ha od fazy 4 liści do końca jesiennej wegetacji (BBCH 14-20)

MobiCal

    1 l/ha w fazie 4 liści (BBCH 14)

Optysil

0,5 l/ha fazie 4-8 liści (BBCH 14-18)

Sarmin maKSi

0,5 l/ha w fazie 3-8 liści (BBCH 13-18)

SmartSil SC

1-1,5 l/ha w fazie 6-8 liści (BBCH 16-18)

SmartSil WP

0,5-1 kg/ha w fazie 6-8 liści (BBCH 16-18)

YaraVita Actisil

0,5 l/ha od fazy 3 liści do spoczynku zimowego (BBCH 13-20)

ZumSil

0,5 l/ha w fazie 4–6 liści (BBCH 14-16)

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji producentów

Poleć
Udostępnij
Skomentuj