Resort infrastruktury przypomina: za nieco ponad rok upływa termin dostosowania gospodarstw do przechowywania nawozów

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
20-10-2023,16:40 Aktualizacja: 20-10-2023,16:41
A A A

Ministerstwo Infrastruktury wskazuje na upływający czas, który rolnicy dostali na wdrożenie w gospodarstwach rozwiązań przewidzianych przez tzw. program azotanowy. I zachęca do korzystania ze wsparcia, o które będzie się można starać już za kilka dni.

Wspomniany wyżej „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury, wszedł w życie w lutym 2023 r.

Termin upływa z końcem 2024 r.

„Program zobowiązuje podmioty prowadzące chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie mniejszej lub równej 210 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza, do dostosowania powierzchni lub pojemności miejsc do przechowywania nawozów naturalnych. Termin na dostosowanie gospodarstw upływa 31 grudnia 2024 r.” - przypomina MI.

I podkreśla, że by wesprzeć rolników w tych wysiłkach, administracja rolna uruchomiła mechanizm pomocowy, w ramach którego można ubiegać się o dofinansowanie inwestycji dotyczących wymogów programu.

agencja, arimr, nabór, wnioski, dotacje, dofinansowanie, nawozy, nawozy naturalne, płyty, zbiorniki, maszyny

Dotacje na płyty, zbiorniki i maszyny do gromadzenia i aplikacji nawozów. Wkrótce rusza nabór

Od 25 października do 24 listopada będzie się można ubiegać o środki na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”. Jak podkreśla Agencja Restrukturyzacji i...

Od 25 października do 24 listopada r. - o czym zresztą już pisaliśmy - będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dotacje na płyty, zbiorniki, maszyny

„Dofinansowanie można otrzymać m.in. na budowę, przebudowę lub zakup zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek, zakup nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych, jak również zakup instalacji technicznej lub wyposażenia zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych. Maksymalnie można uzyskać pomoc w wysokości 60 proc. kosztów kwalifikowalnych. Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 150 tys. zł na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo” – wylicza resort.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można znaleźć w serwisie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (tutaj).

Poleć
Udostępnij