CHF 4.4276
CNY 0.5404
EUR 4.2797
GBP 5.0813
USD 3.9307

Zwalczanie chwastów jednoliściennych

39,50
Do koszyka
Autor:
Adam Paradowski
Oprawa:
miękka klejona
Format:
170mm x 238mm
Wydawca:
APRA Sp. z o.o.

🌱 Książka "Zwalczanie chwastów jednoliściennych" to kolejny poradnik agrotechniczny z serii APRA Doradza. Założeniem tego wydawnictwa jest w sposób praktyczny poinformować i opisać wszystkie zagadnienia związane wyłącznie ze zwalczaniem chwastów jednoliściennych. Wydawałoby się, że sprawa jest prosta! Jednak należy mieć pełną świadomość, że wiele chwastów jednoliściennych należy zwalczać w uprawnych roślinach jednoliściennych. Często się zdarza, że taka sama roślina jednoliścienna jest uprawiana, a w innym przypadku jest traktowana jako chwast. Są to tak zwane samosiewy, czyli chwasty fakultatywne.
 
W rolnictwie uprawiane są bardzo często międzyplony, wsiewki, mieszanki, w których konieczne jest znalezienie złotego środka między wrażliwością a tolerancją, ponieważ jednym z trudniejszych zadań jest wyeliminowanie z plantacji tylko części gatunków jednoliściennych (uważanych za chwasty), a pozostawienie innych (będących roślinami uprawnymi). Zdecydowanie mniej problemów  istnieje z eliminacją chwastów jednoliściennych w uprawach dwuliściennych. Dominuje w tym przypadku stosowanie graminicydów. Należy także zwrócić uwagę, że wiele herbicydów zwalczających gatunki dwuliścienne „przy okazji" eliminuje jeden, dwa gatunki jednoliścienne. Warto takie specyficzne sytuacje wykorzystać, pomijając stosowanie dodatkowych zabiegów. Szereg herbicydów charakteryzuje się działaniem ekwiwalentnym.
 
Należy odpowiedzieć na pytanie, które środki w tej sytuacji zastosować. Kolejnym zagadnieniem jest rozpatrzenie wysokości dawek preparatów i ich skuteczności w stosunku do poszczególnych gatunków traw. W zestawieniach znajdą Czytelnicy, które gatunki jednoliścienne są wrażliwe na poszczególne substancje czynne, jakie preparaty są jednocześnie selektywne dla upraw, w których są stosowane z uwzględnieniem wysokości dawek i terminów stosowania. To wszystko Czytelnicy znajdą w klarownie przedstawionych tabelach. Całość urozmaici szereg barwnych zdjęć.