CHF 4.4505
CNY 0.5596
EUR 4.3203
GBP 5.0131
USD 4.0540

Co przed, a co po? – działanie następcze herbicydów

38,00
Do koszyka
Autor:
Adam Paradowski
Oprawa:
miękka klejona
Format:
170mm x 238mm
Wydawca:
APRA Sp. z o.o.

 

🌱 Następstwo roślin w stanowiskach uprzednio odchwaszczanych chemicznie jest jednym z  podstawowych czynników mających wpływ na prawidłowy rozwój posianej rośliny. To element często pomijany, a nawet lekceważony i nie zawsze rozpatrywany w cyklicznej produkcji roślinnej. Najczęściej jest analizowany w przypadku konieczności zlikwidowania plantacji. Dopiero wtedy plantatorzy zaczynają dociekać, jaka roślina w danym stanowisku może być posiana bez obawy szkodliwego działania pozostałości wcześniej zastosowanego herbicydu.

Nagła likwidacja plantacji to sytuacja niespodziewana, ale niejedyna ograniczająca siew dowolnej rośliny w danym stanowisku. Rozkład poszczególnych substancji czynnych jest uwarunkowany przede wszystkim ich specyfiką jako związków chemicznych oraz całym zespołem okoliczności towarzyszących, wśród których czynnikiem dominującym jest przebieg warunków klimatycznych.

Plantator musi być zawsze przygotowany na niespodziewany rozwój sytuacji, ale jednocześnie powinien być świadomy następczego działania herbicydów nawet w warunkach prawidłowego przebiegu wegetacji, od momentu siewu do zbioru. Powinien również uwzględniając zmianowanie i płodozmian, działając planowo nie tylko rozważać, czy w dane stanowisko można posiać konkretną roślinę uprawną, ale perspektywicznie uwzględniać, jakie uzyska stanowisko po jej odchwaszczaniu dla rośliny następczej. Stąd zawsze jest konieczna analiza rozpatrzenia, co znajduje się w glebie przed siewem i co w niej zostanie po siewie.

Książka „Co przed, a co po? – działanie następcze herbicydów” pozwala określić możliwość siewu podstawowych zbóż jarych i ozimych, rzepaku ozimego i kukurydzy w stanowiskach, na których stosowano herbicydy. Równocześnie można pozyskać informację, jaki wpływ na rośliny następcze mają środki chwastobójcze stosowane w tych roślinach. Analiz tych można dokonać w dwóch wariantach: w przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji oraz w warunkach zbioru plonów w przewidywanym terminie. Na podstawie zebranych i usystematyzowanych danych, uzupełnionych dodatkowymi informacjami mającymi wpływ na tempo rozkładu zastosowanych substancji czynnych, łatwo można podjąć decyzję „co przed oraz co po?”.

SPIS TREŚCI