Zwierzętami chorego rolnika ma zająć się gmina

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
27-04-2020,14:05 Aktualizacja: 27-04-2020,14:10
A A A

Resort rolnictwa odniósł się do zgłaszanych problemów, związanych z prowadzeniem produkcji zwierzęcej w okresie objęcia gospodarzy kwarantanną lub hospitalizacją z powodu koronawirusa.

Kiedy rolnik zostanie objęty kwarantanną lub podlega hospitalizacji z powodu COVID-19 i nie jest w stanie zapewnić opieki zwierzętom, za które jest odpowiedzialny, powinien to zgłosić do urzędu gminy.

Koronawirus, COVID-19, zwierzęta hodowlane, dobrostan zwierząt, kwarantanna, hodowcy zwierząt, obrońcy zwierząt

Hodowcy alarmują. Obrońcy zwierząt zagrażają rolnikom

Największe organizacje rolnicze oraz związki hodowlane apelują do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Zdrowia o przyjęcie do pakietu antykryzysowego propozycji zmian ustawy o ochronie zwierząt przedstawione przez ministra rolnictwa....

Zgodnie z art. 11a Ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (dotyczy zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania jako zadania własnego gminy), rada gminy w drodze uchwały (corocznie do 31 marca) ustala bowiem program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

W programie wskazywane jest m.in. gospodarstwo rolne, w którym ma być zapewnione miejsce dla zwierząt gospodarskich.

"W związku z pandemią COVID-19 może jednak dojść do sytuacji, gdy gminy nie będą w stanie wypełnić nałożonych na nie obowiązków, jeżeli problem będzie dotyczył większej liczby rolników objętych kwarantanną. Wówczas nie bez znaczenia pozostaje mobilizacja do wspólnego działania oraz wzajemna pomoc i wsparcie organizowane na poziomie lokalnym" - przekazało ministerstwo.

Resort zwrócił ponadto uwagę, że zgodnie ustawą z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zasady i warunki kwarantanny określane są przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Szczegółowe informacje dotyczące zajmowania się zwierzętami oraz wykonywania prac polowych przez rolników dostępne są tutaj.
 Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 3/2021

Hoduj z głową świnie:

-Posłuchaj, co mają do powiedzenia

-Kształtowanie odporności poprzez żywienie

-Lepszy dobrostan to krótszy tucz

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 3/2021

Hoduj z głową bydło:

-Złożyłeś wniosek o dopłaty?

-Przygotować się na upały

-Sposób na muchy

-Leczyć każdą zasuszoną krowę?

-Zaczynał od ośmiu krów

 

PRENUMERATA