Zakaz chowu klatkowego w Polsce? Ministerstwo zajęło stanowisko

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
15-09-2022,10:35 Aktualizacja: 15-09-2022,10:41
A A A

Decyzje dotyczące ewentualnego wprowadzenia zakazu stosowania chowu klatkowego będą podejmowane po zaproponowaniu przez Komisję Europejską nowych regulacji prawnych - poinformowało ministerstwo rolnictwa.

Środowiska deklarujące się jako prozwierzęce od dawna naciskają władze Unii Europejskiej, by zakazać hodowli zwierząt w klatkach. Powstała nawet inicjatywa "Koniec epoki klatkowej - End the Cage Age".

#HodowcyRazem, trzoda chlewna, maciory, lochy, trzoda chlewna, dobrostan świń, jarzma, klatki, prosięta, świnie, ASF

Manipulacje w raporcie o końcu epoki klatkowej

Inicjatywa #HodowcyRazem zrzeszająca hodowców i producentów wielu gatunków zwierząt gospodarskich zapoznała się z polską wersją raportu "Koniec epoki klatkowej". W swoim komunikacie odniosła się do tej publikacji....

Według deklaracji, Komisja Europejska ma przedstawić wnioski legislacyjne dotyczące stosowania klatek w hodowli w UE przed końcem 2023 roku.

Jednocześnie rolnicy i przedsiębiorcy z branży hodowlanej wskazują na istotne przeszkody w całkowitym odejściu od klatek. Chodzi przede wszystkim o koszty zmiany systemu hodowli, związane m.in. z budynkami itp., które pogrążyłyby niejedno gospodarstwo.

Wzrost kosztów produkcji wpłynąłby ponadto na istotne zmniejszenie konkurencyjności europejskiego rolnictwa w porównaniu z tym w innych rejonach świata, gdzie farmerzy nie mają takich ograniczeń i restrykcji w działalności. Z pewnością doszłoby do zmniejszenia produkcji rolnej i zagrożenia dla bezpieczeństwa żywnościowego Starego Kontynentu i nie tylko.

O ustosunkowanie się do potencjalnego zakazu klatek w Polsce w drodze interpelacji poselskiej został poproszony resort rolnictwa. W odpowiedzi urzędnicy podkreślili, że adresatem wspomnianej inicjatywy obywatelskiej jest Komisja Europejska.

jaja klatkowe, KIPDiP, drób, drobiarstwo, ceny jaj, konsumenci, sieci handlowe, kury nieśne, bezpieczeństwo żywności

Wycofywanie jaj klatkowych to odebranie Polakom prawa wyboru

Wycofywanie jaj klatkowych z handlu detalicznego, zdaniem Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz, zagraża bezpieczeństwu naszego kraju. "Wystarczy sezon z większym nasileniem grypy ptaków, gwałtowny wzrost zakażeń salmonellą...

Ponadto, zgodnie z założeniami przyjętej przez KE Strategii "Od pola do stołu", to właśnie Komisja jest odpowiedzialna za przeprowadzenie przeglądu prawodawstwa Unii Europejskiej w zakresie dobrostanu zwierząt, w tym warunków utrzymywania zwierząt gospodarskich.

"W tym względzie Komisja przeprowadzi ocenę wpływu planowanych zmian prawodawstwa na aspekty ekonomiczne, społeczne i środowiskowe. Odpowiednio do powyższego, zmiana unijnych przepisów będzie uzależniona od wyników ww. oceny wpływu oraz opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)” – wskazał w piśmie Lech Kołakowski, wiceminister rolnictwa.

Odpowiedział też na pytanie, czy ministerstwo rozważa zmianę systemu hodowli w Polsce i wprowadzenie zakazu stosowania klatek w hodowli zwierząt gospodarskich.

"MRiRW analizuje skutki gospodarcze zmiany systemów utrzymywania zwierząt gospodarskich. Jednocześnie podkreślam, że ewentualne decyzje w sprawie wprowadzenia zakazu chowu klatkowego zostaną podjęte po przedstawieniu przez Komisję Europejską nowych regulacji prawnych" - zaznaczył polityk.

Jak dodał, obecnie stosowanie chowu klatkowego, w przypadku niektórych gatunków zwierząt gospodarskich, jest praktyką dozwoloną zarówno prawem krajowym i Unii Europejskiej. Jest to ponadto praktyka ułatwiająca obsługę zwierząt, a także w niektórych przypadkach służy ich ochronie.

Przykładem tu może być stosowanie klatek w przypadku loch w okresie okołoporodowym, które ma na celu ochronę prosiąt przed przygnieceniem.

Wiceszef resortu rolnictwa zwrócił też uwagę, że tak obecna, jak i przyszła Wspólna Polityka Rolna, kładą duży nacisk na zapewnienie zwierzętom gospodarskim lepszych warunków bytowych, biorąc choćby pod uwagę działanie "Dobrostan zwierząt".
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 1/2023

Hoduj z głową świnie:

-Pieniądze na ogrodzenie

-Co z ceną za tuczniki

-Włókno w paszy dla zdrowia

-Odchów prosiąt po nowemu

-Co zamiast tlenku cynku?

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 1/2023

Hoduj z głową bydło:

-Dobre kiszonki to tańszy opas

-Hodowla i ekonomia

-Stymulacja odporności cieląt

-Zasuszenie samo się nie zrobi

-Stado bydła w telefonie

 

PRENUMERATA