Ustawa powinna zapewnić uprzywilejowaną pozycję dzierżawców

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
30-11-2018,20:05 Aktualizacja: 30-11-2018,22:21
A A A

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 21 listopada przedstawiło nowy projekt zmiany ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw, w tym ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Na konsultacje społeczne przewidziano jedynie 9 dni. Do 30 listopada organizacje rolnicze i branżowe mogły składać swoje uwagi i propozycje dotyczące zaprezentowanych rozwiązań prawnych.

Jedną z organizacji, która zdecydowała się przesłać stanowisko jest Krajowy Związek Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej, który jest członkiem Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Pobierz projekt ustawy

obrót ziemią w Polsce, ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, kupno ziemi, dzierżawa ziemi

Rząd poluzuje zasady obroty ziemią rolną

Działki rolne do 1 hektara oraz grunty położone w obrębie miast będzie mogła kupić osoba nie będąca rolnikiem. Pozostałe nieruchomości rolne, tak jak dotychczas, będzie mógł nabyć tylko rolnik - zakłada projektowana nowelizacja o...
Organizacja podkreśla, że celowe jest wprowadzenie takich regulacji, które "zapewnią obecnym dzierżawcom, posiadającym potencjał intelektualny i gospodarczy oraz kapitał ludzki, długotrwałe prowadzenie działalności gospodarczej na nieruchomościach rolnych Skarbu Państwa".

"Działalność proponowanych przez Federację Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych ośrodków produkcji rolniczej (powyżej 300 ha) powinna odbywać się z poszanowaniem zasady ciągłości gospodarujących na nich podmiotów, niezależnie od ich formy prawnej. W wielu wypadkach podział dzierżawionego majątku o powierzchni przekraczającej 300 ha nie ma uzasadnienia ekonomicznego" - czytamy w piśmie do ministra rolnictwa.

"Ważne jest, aby nowela ustawy nie zawierała nieprecyzyjnych zapisów, które pozwolą na uznaniowe ich interpretacje w tak ważnej kwestii jaką jest możliwość nabywania akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego, które są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości rolnych (vide art. 1 pkt 12 projektu ustawy)" - podkreśla KZP-PTCH.

prawo, ustawa, ziemia, zmiana ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

Posłowie chcą uwolnienia handlu ziemią rolniczą do 5 ha

Platforma Obywatelska skierowała do marszałka Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Parlamentarzyści chcą między innymi zaostrzenia przepisów w celu ograniczenia nabywania przez cudzoziemców...
W ocenie organizacji, "szczególnej uwagi wymaga uregulowanie sytuacji prawnej tych podmiotów, które prowadzą oprócz produkcji roślinnej, produkcję zwierzęcą. Dzierżawiony areał jest bowiem niezbędny do wywiązywania się z obowiązków nałożonych innymi decyzjami administracyjnymi związanymi z ochroną środowiska".

"Ustawa powinna zapewnić uprzywilejowaną pozycję tych dzierżawców, którzy wyłączyli z produkcji 30 proc. dzierżawionego areału na potrzeby rolników indywidualnych. W naszej ocenie niezbędne jest zagwarantowanie tym podmiotom prawa do przedłużenia umów dzierżaw na kolejna lata. Wnikliwej analizie powinna zostać poddana sytuacja tych dzierżawców, którzy nie wyłączyli 30 proc. areału, gdyż w wielu przypadkach może okazać się, że podmioty te miały ku temu racjonalne przesłanki" - zaznacza Krajowy Związek Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej.

W ocenie organizacji, po upływie 30 lat od podpisania umowy dzierżawy, podmioty powinny mieć prawo do dzierżawienia nieruchomości na kolejne okresy nie krótsze niż 10 lat, po spełnieniu kryteriów przewidzianych w ustawie.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

17.10.2022 - rusza wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt