Prezydent postawił kropkę nad ustawą o ubezpieczeniach rolnych

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
22-12-2016,14:55 Aktualizacja: 22-12-2016,15:26
A A A

Andrzej Duda podpisał ustawę o ubezpieczeniach rolnych, która ma spopularyzować ubezpieczenia wśród rolników - poinformowała w czwartek kancelaria prezydenta. W myśl ustawy zwiększone zostaną dopłaty z budżetu państwa do 65 proc. składki ubezpieczenia.

Nowe prawo podnosi stawki taryfowe uprawniające producentów rolnych do dotacji z budżetu państwa z 3,5 i 5 proc. do 9 proc. sumy ubezpieczenia. W przypadku upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy V i VI, stawka taryfowa będzie mogła zostać określona w wyższej wysokości, tj. odpowiednio 12 proc. i 15 proc. sumy ubezpieczenia tych upraw.

ubezpieczenia rolne, ubezpieczenie upraw, ubezpieczenie zwierząt

Ustawa o ubezpieczeniach rolnych. Jest ważna zmiana

Sejm poparł poprawkę Senatu do ustawy o ubezpieczeniach rolnych. Ustawa ma spopularyzować ubezpieczenia wśród rolników. Zwiększone zostaną dopłaty z budżetu państwa do 65 proc. składki ubezpieczenia. Senat do ustawy o ubezpieczeniach...

Ustawa przewiduje wprowadzenie preferencji z tytułu zawierania przez producenta rolnego umowy na pakiet ryzyk, do których stosowana jest dopłata. Proponowane są stawki dopłaty do 65 proc. składki; 35 proc. pokrywałby rolnik pod warunkiem, że maksymalne stawki sumy ubezpieczenia nie byłyby przekroczone. W przypadku ustalenia stawki ubezpieczenia przekraczającej 9, 12 i 15 proc. dopłaty stosowane byłyby tylko do tego poziomu.

Jeśli chodzi o ubezpieczenia zwierząt gospodarskich, dopłaty przysługiwałyby producentom rolnym w wysokości 65 proc. składki, jeśli określone przez zakład ubezpieczeń stawki łącznego ubezpieczenia zwierząt nie przekroczą 0,5 proc. sumy ubezpieczenia.

W 2017 r. możliwe będzie dofinansowanie z budżetu państwa składek ubezpieczenia upraw rolnych od jednego lub kilku rodzajów ryzyka pomimo przekroczenia określonych w ustawie stawek taryfowych ubezpieczenia.
ubezpieczenia, ubezpieczenia rolne, ubezpieczenie upraw, firmy ubezpieczeniowe

Ubezpieczyciele wypłacili miliardy złotych. Sporo dostali rolnicy

27 mld zł odszkodowań wypłacili swoim klientom i osobom poszkodowanym polscy ubezpieczyciele od stycznia do końca września. To o 4,4 proc. więcej niż rok wcześniej - poinformowała Polska Izba Ubezpieczeń (PIU). W tym czasie firmy zebrały 40,7 mld...

Potrzeba zmiany ustawy - w ocenie ministerstwa rolnictwa - wynika z problemów spowodowanych niskim stopniem ubezpieczeń upraw w Polsce. Według danych resortu rolnictwa, w 2015 r. rolnicy zawarli 139 tys. umów ubezpieczenia. Dopłata budżetu do składek wyniosła 173 mln zł (budżet przewidywał 200 mln zł). Ubezpieczono 2,8 mln ha i 1,3 mln zwierząt. W ustawie budżetowej na 2017 r. na ubezpieczenia rolne zapisano 917 mln zł.

Nowela zawiera też definicję suszy. Susza będzie oznaczać "szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb".

Minister rolnictwa od 21 maja do 20 października, w terminie do 10 dni po zakończeniu sześciodekadowego okresu, będzie ogłaszał wskaźniki klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb, z podziałem na województwa.

Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2017 r.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

 

od 16.05.2022 - 14.07.2022 - rolnicy będą mogli składać wnioski o bezzwrotną premię na restrukturyzację małych gospodarstw

1–31.07.2022  - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt