Komisja bez merytorycznych poprawek do projektu ws. dopłat dla małych gospodarstw

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
22-05-2024,9:30 Aktualizacja: 22-05-2024,9:32
A A A

Projekt noweli ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 trafi do drugiego czytania. We wtorek sejmowa komisja rolnictwa nie wniosła do niego merytorycznych poprawek. Projekt zakłada formy wsparcia dla rolników, m.in. płatności dla małych gospodarstw.

Projektem we wtorek zajmowała się sejmowa komisja rolnictwa. Posłowie nie wnieśli merytorycznych poprawek do projektowanej ustawy, jedyną zmianą jest usunięcie błędu technicznego zauważonego przez biuro legislacyjne.

Projekt ustawy jest realizacją wcześniejszych decyzji KE, był wynikiem oczekiwań zmian w Zielonym Ładzie i protestów rolników - powiedział obecny na posiedzeniu komisji minister rolnictwa Czesław Siekierski. Przypomniał, że początkowo zmiany dot. Zielonego Ładu znalazły się w projekcie rozporządzenia KE, które trafiło pod obrady Parlamentu Europejskiego. 24 kwietnia br. PE przyjął rozporządzenie, a 13 maja br. zostało ono ostatecznie zatwierdzone przez Radę UE. Czekamy na opublikowanie, które zapowiedziane jest na 24 maja - dodał Siekierski.

rząd, prace legislacyjne, dopłaty, płatność do małych gospodarstw

Płatności dla małych gospodarstw i ugorowanie w ekoschemacie - już na szczeblu Rady Ministrów

Do połowy roku rząd planuje przyjąć projekt zmiany ustawowej, wprowadzającej na lata 2023-2027 nowe formy wsparcia w ramach dopłat bezpośrednich dla rolników: nowy ekoschemat i płatności dla małych gospodarstw. Jak wynika z wpisu do...

Zgodnie z projektem, płatność dla małych gospodarstw zastąpi wszystkie inne rodzaje dopłat bezpośrednich, w tym ekoschematy. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania, jak powiedział minister, "rolnicy gospodarujący na niewielkich areałach będą mogli uzyskać wsparcie w uproszczonej formie, niewymagającej od nich spełniania wszystkich warunków określonych dla innych płatności", które musieliby spełnić, gdyby ten uproszczony system nie został wprowadzony.

Siekierski zaznaczył, że jest to kontynuacja rozwiązania, które obowiązywało już w ubiegłym roku. Płatności dla małych gospodarstw mają dotyczyć gospodarstwa o powierzchni co najmniej 1 hektara, natomiast łączna powierzchnia użytków rolnych będących w posiadaniu rolnika w dniu 31 maja danego roku nie może przekraczać 5 ha.

Wysokość stawki płatności dla małych gospodarstw utrzymano na takim samym poziomie, jak stawka płatności dla małych gospodarstw na 2023 r., tj. 225 euro/ha (maksymalnie 1125 euro/gospodarstwo).

Projekt przewiduje, że w odniesieniu do kampanii 2024 r. rolnik musi złożyć normalny wniosek w podstawowym terminie, na obecnie obowiązujących zasadach, i dopiero od dnia wejścia w życie ustawy do 31 sierpnia 2024 r. będzie mógł zawnioskować o płatności do małych gospodarstw, jak i ekoschematów - wyjaśnił szef resortu rolnictwa.

agencja, pomoc, dopłaty, buhaje

Dopłaty do zakupu buhajów - jest istotna zmiana, rolnicy mogą dostać większą pomoc

„Hodowcy bydła mięsnego mogą ubiegać się o dopłaty do zakupu czystorasowych buhajów. W zasadach nastąpiła zmiana, która powoduje, że rolnicy mogą otrzymać większą pomoc” - informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji...

Projektowana nowelizacja wprowadza ponadto nowy rodzaj płatności w ramach ekoschematów - dotyczy to normy (GAEC 8) - utrzymywania dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska.

Z chwilą zmiany unijnego rozporządzenia państwo członkowskie musi w tym roku wprowadzić ekoschemat w postaci 4 proc. powierzchni gruntów ornych na cele nieprodukcyjne. Tym samym rolnicy będą wynagradzani za przeznaczenie powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie na obszary wyłączone z produkcji, które mają korzystny wpływ na różnorodność biologiczną.

"Natomiast nie ma w Polsce obowiązku ugorowania gruntów" - podkreśliła dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich MRiRW Joanna Czapla.

Projektowana ustawa ma wejść w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY

do 12.06.2024 - termin rejestracji udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line: "Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie"

17.06.2024 - termin egzaminu dla osób ubiegających się o wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego

do 30.06.2024 - termin udzielania przez ARiMR kredytów płynnościowych dla producentów rolnych oraz kredytów skupowych

do 1.07.2024 - termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Termin wprowadzania zmian we wnioskach został wydłużony do 16 lipca.

do 30.09.2024 - składanie wniosków o dotację dla Kół Gospodyń Wiejskich