W 2023 r. dochód rozporządzalny na osobę wzrósł realnie o 2,1 proc. Gospodarstwa domowe rolników z najniższymi wydatkami

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Marek Siudaj PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
31-05-2024,14:45 Aktualizacja: 31-05-2024,14:48
A A A

Poziom przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę w 2023 r. wyniósł 2 tys. 678 zł i był wyższy od dochodu z 2022 r. nominalnie o 13,7 proc., a realnie o 2,1 proc. – podał w piątek GUS.

Główny Urząd Statystyczny opublikował w piątek raport "Sytuacja gospodarstw domowych w 2023 r. w świetle badania budżetów gospodarstw domowych". Zgodnie z nim, "w 2023 r. sytuacja materialna gospodarstw domowych poprawiła się".

"Nominalnie gospodarstwa domowe osiągały zarówno wyższe dochody, jak i wydatki. Poziom przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę w zaokrągleniu do 1 zł w 2023 r. wyniósł 2678 zł i był wyższy od dochodu z 2022 r. nominalnie o 13,7 proc., a realnie o 2,1 proc." – podano w raporcie GUS. Jak dodano, "przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę w gospodarstwach domowych osiągnęły w 2023 r. wartość 1 636 zł i były wyższe nominalnie o 9,4 proc., a realnie niższe o 1,8 proc. od wydatków z 2022 r.".

minister rolnictwa, siekierski, protest rolników, blokada

Minister rolnictwa: jeśli chodzi o poziom dochodów rolników, sytuacja jest bardzo trudna

Rząd nie popiera protestów, ale tym razem rolnicy protestują w słusznej sprawie - powiedział w środę minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski. Zaznaczył, że sytuacja jest bardzo trudna, jeśli chodzi o poziom...

GUS podał, że wydatki na towary i usługi konsumpcyjne wyniosły 1 tys. 580 zł i były nominalnie wyższe o 9,8 proc., a realnie niższe o 1,5 proc. w stosunku do 2022 r. Udział wydatków w dochodzie rozporządzalnym zmalał z 63,5 proc. w 2022 r. do 61,1 proc. w 2023 r. i osiągnął najniższy poziom od 2010 r.

"W 2023 r. nadal utrzymywało się relatywnie duże zróżnicowanie przeciętnych miesięcznych dochodów i wydatków pomiędzy różnymi grupami społeczno-ekonomicznymi gospodarstw domowych. Podobnie jak w latach poprzednich, najwyższy przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwach domowych (w zaokrągleniu do 1 zł – 3 313 zł) oraz przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę (w zaokrągleniu do 1 zł – 1 862 zł) wystąpiły w gospodarstwach osób pracujących na własny rachunek poza gospodarstwem rolnym" – przekazał GUS.

W informacji wskazano, że w grupie gospodarstw domowych pracujących na własny rachunek – poza rolnikami - w stosunku do przeciętnej dla ogółu gospodarstw domowych w Polsce zarówno dochód, jak i wydatki były wyższe, odpowiednio o 23,7 proc. i o 13,8 proc. (w 2022 r. odpowiednio o 16,6 proc. i o 13,3 proc.).

"Podobnie jak w latach poprzednich najniższym przeciętnym miesięcznym dochodem rozporządzalnym na 1 osobę w 2023 r. dysponowały gospodarstwa domowe rencistów. Ich przeciętny miesięczny dochód na 1 osobę wyniósł 2 162 zł i był o 19,3 proc. niższy od średniej ogólnopolskiej (w 2022 r. niższy o 22,7 proc.). Natomiast najniższe przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę odnotowano w gospodarstwach domowych rolników (1245 zł) i były one o 23,9 proc. niższe od średnich wydatków dla gospodarstw domowych ogółem (w 2022 r. – niższe o 21,1 proc.)" – podał GUS.

raport, fdpa, polska wieś, rolnictwo

W latach 2004-2022 dochody mieszkańców wsi wzrosły 3,5-krotnie. Najwięcej z tytułu pracy poza działalnością rolniczą

W latach 2004–2022 nominalne dochody ludności wiejskiej wzrosły ok. 3,5-krotnie, najwięcej z tytułu pracy poza działalnością rolniczą. Wieś stała się atrakcyjnym miejscem do życia - wynika z raportu "Polska wieś 2024. Raport o...

Z danych GUS wynika, że tak jak w latach poprzednich, najwyższy udział wydatków w dochodach (74,8 proc.) i najniższą kwotę nadwyżki przeciętnych miesięcznych dochodów rozporządzalnych na osobę nad średnimi wydatkami na osobę (545 zł), odnotowano w gospodarstwach domowych rencistów. Najniższy udział wydatków w dochodach (50,9 proc.) podobnie jak w roku poprzednim, miały gospodarstwa domowe rolników, natomiast największą średnią kwotę nadwyżki dochodu nad wydatkami (1451 zł) zanotowano w gospodarstwach domowych pracujących na własny rachunek.

"W porównaniu z rokiem poprzednim udział wydatków w dochodach gospodarstw domowych ogółem spadł o 2,4 p. proc. do 61,1 proc., co wskazuje na większe możliwości gromadzenia oszczędności w porównaniu z rokiem poprzednim. Udział średnich wydatków w przeciętnych miesięcznych dochodach spadł we wszystkich grupach społeczno-ekonomicznych z wyjątkiem gospodarstw domowych rolników, gdzie wzrósł o nieco ponad 1 p. proc." - przekazał GUS.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY

do 12.06.2024 - termin rejestracji udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line: "Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie"

17.06.2024 - termin egzaminu dla osób ubiegających się o wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego

do 30.06.2024 - termin udzielania przez ARiMR kredytów płynnościowych dla producentów rolnych oraz kredytów skupowych

do 1.07.2024 - termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Termin wprowadzania zmian we wnioskach został wydłużony do 16 lipca.

do 30.09.2024 - składanie wniosków o dotację dla Kół Gospodyń Wiejskich