Nadchodzące wydarzenia

Forum Innowacji, II Warmińsko-Mazurskie Forum Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich w Ostródzie 2018

Data rozpoczęcia: 2018-10-19
Data zakończenia: 2018-10-20
Miejscowość: Ostróda
Organizator: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z Siedzibą w Olsztynie
Województwo: warmińsko-mazurskie
Ulica i numer: Grunwaldzka 55

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z Siedzibą w Olsztynie zaprasza 19-20 października 2018 roku na dwudniowe przedsięwzięcie pod nazwą Forum Innowacji, II Warmińsko-Mazurskie Forum Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich, które odbędzie się w Expo Mazury S.A. przy ul. Grunwaldzkiej 55 w Ostródzie.

Forum jest realizowane w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, jako operacja własna WMODR w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018–2019 w zakresie SIR.

Celem organizacji Forum jest stworzenie otwartej platformy umożliwiającej transfer wiedzy i przedstawienie dobrych praktyk w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich, jak również popularyzacja zasad funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, tworzenia sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami doradczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie innowacji i tworzenie sieci kontaktów w celu kreowania grup operacyjnych i partnerstw dla Działania Współpraca.

II Forum Innowacji zapraszamy przede wszystkim rolników i mieszkańców obszarów wiejskich, doradców rolniczych, przedstawicieli świata nauki (instytutów lub jednostek naukowych, uczelni), przedsiębiorców oraz przedstawicieli instytucji i organizacji działających na rzecz rolnictwa.

W ramach operacji odbywać się będą wykłady merytoryczne oraz panele dyskusyjne w czterech blokach tematycznych różnych dziedzin związanych z rolnictwem i obszarami wiejskimi, co daje możliwość kompleksowego podejścia do kwestii zrównoważonego rozwoju polskiej wsi.

Ramowy program:

Dzień 1

Część ogólna dla wszystkich uczestników (przewidywany czas - 60 minut)

11:00-11:15 otwarcie II Forum Innowacji;

11:15-11:40 wykład: Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich – korzyści płynące z budowania sieci kontaktów;

11:40-12:00 wykład: Czym są innowacje w rolnictwie i na obszarach wiejskich?;

12:00-12:30 przetrwa kawowa;

12:30-17:30 bloki tematyczne prowadzone w grupach, które odbywać się będą równolegle w ramach następujących zagadnień (przewidywany czas - 240 minut)

      a)    innowacje w przechowalnictwie płodów rolnych (w tym ziemniaka)

      b)    marketing regionalnych produktów żywnościowych

      c)    dobre praktyki pszczelarskie – biotechniczne metody zwalczania warrozy pszczół.

      d)    działania ograniczające emisję z hodowli zwierząt gospodarskich

14:00-15:00 obiad;

15:00-17:30 serwis kawowy serwowany w sposób ciągły;

18:00 kolacja

Dzień 2

07:30-08:3 śniadanie;

09:00-10:50 wykład omawiający zagadnienia związane z założeniami Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2020; podsumowanie II Forum Innowacji;

11:00-17:00 uroczyste otwarcie Targów ZAGRODA i Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, spotkania branżowe, odwiedzanie stoisk;

lunch / obiad na terenie Targów.

Udział w Forum jest bezpłatny!!!

Warunkiem uczestnictwa w Forum jest wypełnienie, podpisanie i odesłanie karty zgłoszenia z klauzulą informacyjną.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Dodatkowych informacji udzielają:

  • Elżbieta Kaczyńska tel. 89/ 535 76 84 wew. 52 lub 695 550 987; adres e-mail:
  • Urszula Anculewicz tel. 89/ 535 76 84 wew. 60 lub 697 632 088; adres e-mail: 

Karta zgłoszenia oraz więcej informacji o wydarzeniu znajduje się na stronie www.w-modr.pl

Książki warte polecenia:

Sygnały ziemniaka    Krzem w nawożeniu roślin rolniczych   Atlas chwastów   STARE CIĄGNIKI na polskich polach w latach 1918-1969

Czasopisma warte polecenia:

Nowoczesna Uprawa   Rolniczy Przegląd Techniczny   Hoduj z Głową Bydło   Hoduj z Głową Świnie